Nauczyciele z Elbląga docenieni z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2018-10-12 11:43:41(ost. akt: 2018-10-12 11:54:32)

Autor zdjęcia: Pixabay

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 108 pracowników elbląskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zostało wyróżnionych Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, medalami Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz nagrodami prezydenta Elbląga.
Minister Edukacji Narodowej w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom z Elbląga przyznał pięciu nagród, a Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrodę trzem elbląskim nauczycielom.

Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczył 2 elbląskich nauczycieli Srebrnym Krzyżem Zasługi, a za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznał 42 Medale Za Długoletnią Służbę pracownikom elbląskiej oświaty.

Minister Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, przyznał 26 nauczycielom elbląskich jednostek oświatowych Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznał nagrodę 30 nauczycielom.

Nagrodzeni przez prezydenta Elbląga
Dyrektorzy
Ewa Zyzek, Przedszkole nr 5
Małgorzata Sarnowska, Przedszkole nr 14
Marzena Koszper, Przedszkole nr 34
Hanna Szuszkiewicz, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Ewa Horbaczewska, Szkoła Podstawo0wa nr 9
Beata Orzech, III Liceum Ogólnokształcące
Maria Dobosz, Zespół Szkół Gospodarczych
Mariusz Bachanek, Zespół Szkół Mechanicznych
Romuald Mackojć, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektorzy szkół obchodzących w 2018 r. jubileusz szkoły:
Marzanna Czerepko, Szkoła Podstawowa nr 15 (60-lecie szkoły)
Hanna Mierzejewska, Zespół Szkół Technicznych (60-lecie szkoły)

Nauczyciel
Ewa Bątkowska, Przedszkole nr 24
Beata Kukowska, Szkoła Podstawowa nr 6
Cecylia Marszałek, Szkoła Podstawowa nr 11
Alina Dudzik, Szkoła Podstawowa nr 12
Jolanta Tucholska, Szkoła Podstawowa nr 15
Jadwiga Jagiełło, Szkoła Podstawowa nr 18
Ewelina Bagdziun, Szkoła Podstawowa nr 19
Hanna Pietras, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Joanna Węgłowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Bogusław Walewski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Teresa Rakowska, III Liceum Ogólnokształcące
Barbara Bukowska, Zespół Szkół Gospodarczych
Leszek Wilk, Zespół Szkół Mechanicznych
Agnieszka Szczepanik, Zespół Szkół Technicznych
Krzysztof Chybowski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Adrian Samburski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Małgorzata Sierek, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Anna Domańska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Marcin Skotnicki, Młodzieżowy Dom Kultury