Wszystko o zasiłku opiekuńczym

2019-02-22 11:09:17(ost. akt: 2019-02-22 11:10:58)
ZUS Elbląg

ZUS Elbląg

Autor zdjęcia: Michał Skroboszewski

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na opiekę nad dzieckiem, ale też nad innym chorym członkiem rodziny. Mogą z niego skorzystać wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym.
Aby nabyć prawo do zasiłku nie ma okresu wyczekiwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad dzieckiem chorym w wieku do 2 lat.
Za członka rodziny, który może zapewnić opiekę nie uważa się osoby, która jest:
• całkowicie niezdolna do pracy,
• osobą chorą,
• osobą niesprawną fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
• osobą prowadzącą gospodarstwo rolne,
• pracownikiem odpoczywającym po pracy na nocnej zmianie,
• osobą prowadzącą działalność pozarolniczą,
• osobą niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki
informacja nadesłana