Wielka woda przestanie zagrażać Żuławom dopiero za trzy lata

2019-03-18 13:00:00(ost. akt: 2019-03-18 11:04:45)

Autor zdjęcia: Aleksandra Szymańska

Nie w 2020 r., jak wcześniej planowano, ale za trzy lata zakończy się realizacja programu zabezpieczenia Żuław i Elbląga przed powodzią. Koszt: 100 mln zł.
Zbliżająca się wiosna, roztopy w górach oraz silne wiatry, które w ostatnim czasie nawiedziły tereny nadmorskie, nie dają spokoju mieszkańcom Elbląga i okolic. W ostatnich latach ten rejon często bowiem był zagrożony powodzią. Przed tym żywiołem zostanie zabezpieczony prawdopodobnie dopiero za trzy lata.

— Poprzednia perspektywa unijna 2007-2014 przyniosła realizację wielu inwestycji przeciwpowodziowych w subregionie elbląskim — przypomniał poseł elbląski Jacek Protas. — W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyrażono zamiar kontynuacji tych inwestycji w obecnej perspektywie unijnej, co dla tej części regionu jest zadaniem priorytetowym. A o skali zagrożenia i wadze tematu niech świadczą wielomilionowe straty Elbląga i jego mieszkańców po powodzi w 2017 r.

Z informacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wynika, że planowany termin zakończenia projektu przewidziany jest na grudzień 2022 r. Wartość projektu, dofinansowanego z Funduszu Spójności UE wynosi 100 mln zł. Inwestycja obejmuje m.in. remont budowli regulacyjnych na Wiśle, czyli budowę 19 ostróg na żuławskim odcinku Wisły.

— Przedsięwzięcie dotyczy budowli wykonanych w drugiej połowie XIX wieku, które pełnią także funkcję przeciwpowodziową — wyjaśniła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Ponadto ministerstwo planuje przebudowę ujścia Wisły oraz budowę wrót sztormowych na rzece Tudze, odcinających Tugę od wód z wezbrań sztormowych napływających z Zalewu Wiślanego rzeką Szkarpawą. Wrota będą zamykane automatycznie. Kolejnym zadaniem jest też przebudowa stopnia wodnego Przegalina.

Na tym nie koniec planów zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu. — W planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wśród działań do realizacji w latach 2016-2021 wskazana została przebudowa wałów, m.in. Bierutówki, Balewki, Młynówki Marwickiej, Kowalewki, Tyny Górnej czy Zalewu Wiślanego — polder Jagodno — dodała Anna Moskwa. — Planowana jest także przebudowa 6 przepompowni i 4 polderów przeciwpowodziowych.
Została również przygotowana dokumentacja na regulację i budowę zbiorników retencyjnych dla ochrony Elbląga przed powodzią — na Srebrnym Potoku (koszt inwestycji. ok. 31 mln zł) oraz zbiornika retencyjnego Dębica (ok. 2,2 mln zł).
Łukasz Razowski