środa, 29 czerwca 2022. imieniny: Pawła, Piotra, Salomei

100. rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych

2019-04-26 15:40:01 (ost. akt: 2019-04-26 19:28:45)

Autor zdjęcia: Konrad Uściński

W Parku Traugutta w południe przed obeliskiem upamiętniającym Związek Inwalidów Wojennych odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy utworzenia tej organizacji kombatanckiej.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu. Następnie wygłoszono modlitwę w intencji zmarłych członków Związku Inwalidów Wojennych.

— Dzisiaj przywracamy pamięć, ponieważ w pamięci mieści się tradycja, tożsamość i wszystkie wartości, czyli Bóg Honor i Ojczyzna — mówił wicewojewoda Sławomir Sadowski. - Ponieważ to są wartości, w których była wychowywana młodzież polska przed wojną.

— Związek powstał z potrzeby niesienia pomocy weteranom, którzy wracali z frontu I wojny światowej. W nowym państwie była to jedna z pierwszych form pomocy społecznej skierowanej do ludzi trwale okaleczonych wojną — powiedział z kolei wiceprezydent Edward Pietrulewicz.

— Dziś oddajemy hołd bohaterom, ludziom dla których hasło Bóg, Honor i Ojczyzna to wartości nadrzędne zarówno podczas wojny, jak i pokoju — podkreślił Michał Missan, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. — Związek Inwalidów Wojennych RP to najstarsza organizacja kombatancka w Polsce, której ideą jest wzajemna pomoc, a celem fundamentalnym — niepodległy kraj.

Po II wojnie światowej postanowiono odtworzyć związek z jego tradycją, majątkiem i estymą. W 1950 r. przestał on jednak funkcjonować. Na nowo został reaktywowany w 1956 r. U progu III RP w 1989 r. organizacja liczyła ok. 73 tys. członków. Obecnie do związku należy ponad 10 tys. osób.
ku