Cena za ulgowy bilet miesięczny taka sama dla wszystkich uczniów w Elblągu?

2019-05-09 12:49:33(ost. akt: 2019-05-09 12:57:04)

Autor zdjęcia: Michał Skroboszewski

Radny Marek Kamm (KO) chce, by najmłodsi uczniowie elbląskich przedszkoli i szkół za ulgowe miesięczne bilety okresowe płacili tyle samo, co ich starsi koledzy z podstawówek, szkół średnich i uczelni wyższych. Do tej pory te ceny znacznie się od siebie różniły.
Obecnie uczniowie szkół i studenci elbląskich uczelni mają możliwość nabywania biletów okresowych w cenie 25 zł miesięcznie.

— Natomiast rodzice dzieci w wieku między 4 a 7 rokiem życia tego typu bilet mogą nabyć w cenie 40 zł. Różnica w cenie wynosi więc aż 15 zł. Jak wynika z dostępnych danych, aktualnie z biletu za 40 zł korzysta 105 osób w wieku 4 - 7 lat — mówi Marek Kamm.

I złożył do prezydenta Elbląga interpelację w tej sprawie.

— Biorąc pod uwagę, że samorząd powinien jak najsilniej promować korzystanie z komunikacji zbiorowej przez mieszkańców w celu ograniczenia indywidualnej komunikacji samochodowej, a zwłaszcza w tym kontekście podwożenia dzieci samochodami do przedszkoli zasadne wydaje się ujednolicenie w tym miejscu taryfy na poziomie 25 zł za bilet imienny okresowy (miesięczny) — dodaje radny.,

Wnioskowana obniżka o 15 zł skutkowałaby łącznymi kosztami na poziomie 18.900 zł rocznie. Miasto nie mówi jednak nie, a prezydent Witold Wróblewski zauważa, że w kwietniu powstał Zespół ds. kierunków funkcjonowania komunikacji miejskiej w Elblągu. Wypracowane podczas prac zespołu wnioski mają zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. — Interpelacja o obniżenie cen biletów okresowych zostanie przeanalizowana podczas obrad zespołu — wskazuje prezydent.

I jednocześnie nadmienia, że uchwała o cenach biletów jest aktem prawa miejscowego. — Każda jej zmiana musi zostać przedtem zaopiniowana przez stowarzyszenia pozarządowe i związki zawodowe działające na terenie gminy — kończy Witold Wróblewski.
as