Ośrodki z regionu coraz lepiej przygotowane na wakacje

2019-06-26 14:06:32(ost. akt: 2019-06-26 14:09:18)
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: pixabay.com

Poprawia się stan ośrodków wypoczynkowych, w których na Warmii i Mazurach wypoczywać będzie młodzież z całego kraju. Co prawda inspektorzy Sanepidu natrafiają jeszcze na braki, ale większość z nich jest na bieżąco usuwanych.
Jeszcze przed przyjazdem młodzieży na wypoczynek na obozy o kolonie, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego ocenili wybrane obiekty noclegowe pod kątem stanu przygotowania do sezonu letniego. W sumie skontrolowali 152 podmioty - 25 hoteli, 11 pensjonatów, 2 pola biwakowe, 1 dom wycieczkowy, 1 kemping, 1 schronisko młodzieżowe oraz 111 innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Szczególną uwagę zwrócono na miejsca, w stosunku do których w roku minionym prowadzono postępowanie administracyjne lub mandatowe, oraz te, które były przedmiotem skarg bądź wnioskowano o ich wyłączenie z użytkowania. Kontrolowano również obiekty, w których wcześniej odnotowano funkcjonowanie turnusów tzw. dzikich – niezgłoszonych do Kuratora Oświaty właściwego dla obszaru działania organizatora.

Jak wynika z raportu, w dniu kontroli 133 podmioty były całkowicie przygotowane na przyjęcie turystów. Pozostałe - z różnych przyczyn - nie było jeszcze gotowych na zakwaterowanie zorganizowanych grup wakacyjnych.

— Efektem działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej było wszczęcie 13 postępowań administracyjnych oraz nałożenie 1 mandatu karnego na kwotę 300 zł. Najczęstszym powodem braku pełnego przygotowania były trwające prace remontowe pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych — czytamy w komunikacie inspektorów.

Sześciu właścicieli bądź administratorów obiektów, w których podczas kontroli jeszcze trwały prace, zadeklarowało, że zostaną one zakończone do rozpoczęcia wakacji. W jednym przypadku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał użytkowanie obiektu. Natomiast pozostałe miejsca zostaną przygotowane do przyjęcia turystów w nieco późniejszym terminie.

Co ciekawe, kontroli poddano głównie obiekty świadczące usługi hotelarskie, w których w latach ubiegłych odbywało się najwięcej turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. W 2018 roku na 1613 turnusów letniego wypoczynku z terenu naszego województwa ujętych w elektronicznej bazie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, większą część – 956 - zarejestrowano właśnie w całorocznych obiektach hotelarskich.

Cieszy z kolei poprawa przygotowania hotelarzy do sezonu. Poprzednią ocenę przygotowania do wakacji przeprowadzono w 2018 roku. Wówczas skontrolowano 64 obiekty i 21 z nich w dniu kontroli nie było przygotowanych do sezonu (32,8 procent). W roku 2019 odsetek ten był znacznie korzystniejszy i wyniósł 12,5 procent.

Mimo odnotowanej w bieżącym roku znacznej poprawy w tym zakresie, omawiana akcja będzie powtarzana w przyszłości — zastrzegają pracownicy warmińsko-mazurskiego Sanepidu.

Opr.raz