Znamy wyniki matur w Elblągu i okolicach [AKTUALIZACJA]

2019-07-04 12:21:24(ost. akt: 2019-07-05 05:19:59)
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: pixabay.com

W mieście zdawalność egzaminu dojrzałości zdało – procentowo – więcej uczniów, niż w skali kraju. Nieco gorzej było w powiecie. Podajemy wstępne wyniki matur 2019 roku.
Do egzaminów maturalnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 8 542 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - liceów ogólnokształcących i techników- z terenu Warmii i Mazur.

— Do egzaminu maturalnego w maju 2019 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2019 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu — czytamy w komunikacie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Na Warmii i Mazurach egzamin dojrzałości zdało 6 605 osób, co daje 77,3 procent (najlepiej poszło abiturientom z powiatu nidzickiego, gdzie 89 procent maturzystów może odetchnąć z ulgą). Egzamin w liceum zdawało 4 590 uczniów (83,9 procent zdało), a z technikum 2 015 (65,6 procent zdało).

Jeśli chodzi o miasto Elbląg, to maturę pisało 961 osób, z czego 82 procent zdało egzamin. Z uczniów liceów pozytywnie napisało 89 procent, a 71 procent absolwentów technikum.

Z uczniów z powiatu elbląskiego, których ma maturach było 142 osoby, z liceów zdało 86 procent, z techników 64 procent. Ogólnie 79 procent tych abiturientów zdało maturę.

W skali kraju egzamin dojrzałości zdało 80,5 procent osób. 12,9 procent ma prawo do egzaminu poprawkowego, natomiast 6,6 procent matury nie zdało.