Akwen, upał, burza, wichura - zachowajmy ostrożność!

2019-07-24 13:16:12(ost. akt: 2019-07-24 13:17:41)
W związku z trwającym okresem wakacyjnym Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM przypomina o obowiązującym zakazie kąpieli w rzece Elbląg.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu, rzeka Elbląg znajduje się w granicach ww. portu. Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. (§96 pkt.7) został wprowadzony i nadal obowiązuje m.in. zakaz kąpieli i nurkowania. Należy pamiętać, że są miejsca, w których nieodpowiedzialne osoby kąpią się, ryzykując życie i zdrowie. Do takich miejsc z pewnością można zaliczyć rzekę w rejonie mostu kolejowego, a także tzw. „ciepłą wodę”.

Pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na początku wakacji podjęli działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom miasta bezpieczeństwa na terenach wodnych. W czerwcu br. rozstawiono cztery nowe znaki zakazu kąpieli w najbardziej niebezpiecznych miejscach przy rzece Elbląg.

Informujemy również, że służby bezpieczeństwa i porządku przy wykorzystaniu sprzętu pływającego będą patrolować rzekę Elbląg. Za złamanie zakazu kąpieli grozi mandat karny lub kara nagany.

Bądźmy bezpieczni w czasie urlopu

Okres wakacyjny, to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zjawiska pogodowe takie jak burze, opady deszczu, czy wiatr są coraz bardziej gwałtowne i zdarzają się częściej niż kiedyś. Stanowią istotne zagrożenie zwłaszcza wtedy, gdy przebywamy poza domem. Poniżej, w formie graficznej, prezentujemy zasady bezpiecznego zachowania, gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia.

Źródło: UM Elbląg