Coraz więcej osób chce poznać historię KL Stutthof

2019-09-18 08:30:53(ost. akt: 2019-09-18 07:01:24)
Obóz koncentracyjne Stutthof założony został zaraz po wybuchu II wojny światowej — 2 września 1939 roku

Obóz koncentracyjne Stutthof założony został zaraz po wybuchu II wojny światowej — 2 września 1939 roku

Autor zdjęcia: Muzeum Stutthof

Uczniowie oraz pogranicznicy będą poznawali historię obozu zagłady KL Stutthof. Muzeum podpisało umowy dotyczące jej propagowania.
Osiemdziesiąt lat temu Niemcy założyli na terenie ówczesnego Wolnego Miasta Gdańsk obóz dla jeńców polskich, głównie gdańskiej inteligencji. Biorąc pod uwagę, że obóz został założony 2 września 1939 roku, a więc zaraz po wybuchu II wojny światowej, to KL Stutthof był jednym z najdłużej działających miejsc zagłady, zlokalizowanym na obecnych ziemiach polskich. Liczbę ofiar obozu szacuje się na około 63 do 65 tys., w tym około 28 tys. Żydów. Około 23 tys. zmarłych więźniów to ofiary obu ewakuacji KL Stutthof.

Mówiąc o trudnych i bolesnych zagadnieniach związanych z Zagładą i obozami koncentracyjnymi, które funkcjonowały na terenie Europy okupowanej przez III Rzeszę, narzucają się takie nazwy jak Auschwitz, Dachau czy Treblinka. Rzadziej wspomina się o KL Stutthof. Jak się jednak okazuje, coraz więcej osób chce poznać jego historię.

— Co roku odnotowujemy zwiększoną frekwencję, zarówno w zakresie zwiedzania terenu muzeum, jak i w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez Dział Oświatowy — przyznaje Katarzyna Krawczyk, rzecznik Muzeum Stutthof w Sztutowie. — W 2018 roku muzeum odwiedziło około 115 tys. osób.
W ostatnim czasie władze muzeum podpisały dwie ważne dla rozwoju placówki i przekazywania wiedzy o tym, co działo się w Stutthof w czasie wojny. We wrześniu sygnowano porozumienie o współpracy z Morskim Oddziałem Straży.

— Celem jest upamiętnienie i dokumentowanie historii związanej z funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof i jego podobozów, m.in. obozu dla jeńców cywilnych w Nowym Porcie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zbrodni ludobójstwa oraz jej skutków — wyjaśnia Andrzej Juźwiak, oficer prasowy MOSG. — Jednym z punktów porozumienia jest również upowszechnianie wiedzy historycznej wśród funkcjonariuszy i pracowników straży granicznej.

Z kolei w lipcu muzeum porozumiało się z kuratorium oświaty w Olsztynie. Ta współpraca będzie obejmowała organizowane przez Muzeum Stutthof zajęcia i warsztaty edukacyjne dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wychowawców klas z zakresu metod prowadzenia edukacji o obozach koncentracyjnych w ramach projektu „Województwo Warmińsko-Mazurskie edukuje o Miejscach Pamięci”.

raz