1 marca – Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”

2020-02-20 11:00:00(ost. akt: 2020-02-20 08:46:25)

Autor zdjęcia: Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego

Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, po raz pierwszy uroczyście obchodzone 1 marca 2011 r. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z konkursami organizowanymi przez Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, którym przyświeca idea uczczenia bohaterów walki o wolną Polskę.
Święto poświęcone Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, tych, którzy Ojczyźnie poświęcili swoje najlepsze lata, szczęście osobiste, zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Bohaterów, których powojenna komunistyczna władza nazywała ,,bandytami”, skazano w najlepszym razie na zapomnienie, ostracyzm i potępienie.
   
Na szczęście stało się inaczej. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Po kilkudziesięciu latach przywracamy bohaterom należną im cześć i honor. Pragniemy pamiętać i przekazywać dzieciom i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów. Stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami. 
   
W tym roku obchodzimy 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Polska była państwem, które od pierwszego do ostatniego dnia wojny walczyło z niemieckim najeźdźcą. Ale nasz kraj miał dwóch agresorów: Niemcy i ZSRR. To drugie państwo w równym stopniu odpowiadało za wybuch wojny co Niemcy. Losy wojny bywają czasami jednak przewrotne. Stalin z sojusznika Hitlera stał się jego głównym pogromcą. Polacy z pewnością cieszyli się z pokonania nazistowskich Niemiec, ale była to radość przez łzy. Z jednej okupacji dostaliśmy się pod drugą, trwającą, jak się miało okazać, kilkadziesiąt lat.

W tym roku obchodzimy także inną, może mniej spektakularną, ale z naszej perspektywy ważną rocznicę. 2 września 1945r. w Warszawie powołano do życia Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. WiN był największą polską cywilno – wojskową organizacją niepodległościową po II wojnie światowej. Organizację, która, w zamyśle pomysłodawców, stawiała na walkę cywilną mającą na celu zachowanie jak największej niezależności Polski od wschodniego sąsiada. Niestety, w realiach okupacji sowieckiej, jedyną w miarę skuteczną do pewnego momentu formą oporu była walka zbrojna.

Właśnie bohaterom spod znaku Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość poświęcamy tegoroczną edycję naszych konkursów.

1. Konkurs filmowy „Wolność i Niezawisłość”

2. Konkurs plastyczny „Las domem Bohaterów”

3. Konkurs literacki „Ideały wolności, niezawisłości wczoraj i dziś”

Organizator konkursów:
Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego.

Patronaty:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Instytut Pamięci Narodowej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Rakowiecka)
Fundacja "Łączka"
Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych

Na uczestników czekają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców nagrody rzeczowe! Oprócz nagród uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich będą mogli uczestniczyć w ciekawej wycieczce edukacyjnej.

telefon kontaktowy do organizatorów: 509-271-805
e-mail: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com

Regulamin Konkursu Filmowego
„Wolność i Niezawisłość”.

1. Cele konkursu:
* kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, * ocalenie od zapomnienia pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”, * budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów, * propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych.
Bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

2. Zasady uczestnictwa.
* Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
            I. szkoły podstawowe,
           II. szkoły średnie.

* Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego filmu ujętego w formie multimedialnej, o tematyce nawiązujących do celów powstania, działalności, postaci związanych ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Długość filmu maksymalnie 60 sekund. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej stosownie do potrzeb, m.in. na stronie internetowej organizatora. Pracę należy przesłać na adres: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com + płyta cd z filmem do Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, ul. Królewiecka 167, Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.
* przyjmujemy tylko prace indywidualne,
* do każdego filmu powinna być dołączona informacja:
1. imię i nazwisko autora, wiek,
2. klasa,
3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

* do filmu proszę dołączyć także skan oświadczenia o treści:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu „Wolność i Niezawisłość” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).


………………………………..………………….………………………….
                                                                                                               ( data i podpis opiekuna prawnego                                                                                                                            lub pełnoletniego uczestnika )

3. Podsumowanie konkursu.

* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej ,,Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.


Regulamin Konkursu Plastycznego
„Dom leśnych ludzi”

1. Cele konkursu:
* wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, * upowszechnienie wiedzy na temat „Żołnierzy Wyklętych”, * kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy drugiej konspiracji w latach 1944 – 1963, * zachęcanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.
2. Zasady uczestnictwa.
* Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
            I. przedszkola i szkoły podstawowe ( kl. I – III ),      II. szkoły podstawowe ( kl. IV – VI ),          III. szkoły podstawowe ( kl. VII – VIII ),           IV. szkoły średnie.           
* tematyka pracy powinna ukazywać życie codzienne Żołnierzy Niezłomnych na tle piękna                                                            polskiej przyrody.
* format i technika prac:
- przedszkola i szkoły podstawowe ( kl. I – III ), format: A - 4 lub A - 3, technika dowolna,
- szkoły podstawowe ( kl. IV – VI ), format: A - 3 lub A - 2, technika dowolna,
- szkoły podstawowe ( kl. VII – VIII ), format: A - 3 lub A - 2, technika dowolna,
- szkoły średnie, format: A - 3 lub A - 2 , technika dowolna.
* przyjmujemy tylko prace indywidualne.
* bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

* każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora, wiek,
2. klasa,
3. adres przedszkola, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.
5. dodatkowo opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji ( oświadczenie ).
* pracę należy dostarczyć na poniższy adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.
Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, ul.
Królewiecka 167, Elbląg.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu ,,Las domem Bohaterów” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

………………………………..………………….……………………….
                                                                                                             ( data i podpis opiekuna prawnego                                                                                                                    lub pełnoletniego uczestnika )


3. Podsumowanie konkursu.

* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej ,,Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.
                                                               

Regulamin Konkursu Literackiego
„Ideały wolności, niezawisłości wczoraj i dziś”

1. Cele konkursu:
* wychowanie młodych ludzi w duchu patriotycznym, * budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, * ocalenie od zapomnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, * rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest historia Polski.

2. Zasady uczestnictwa.
* Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
            I. szkoły podstawowe ( klasa 7 i 8 ),             II. szkoły średnie.               

* tematyka pracy i format:
- Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy pisemnej na temat: ,, Ideały wolności i niezawisłości wczoraj i dziś”. W swojej pracy autor powinien m.in. przedstawić co Nasi Bohaterowie rozumieli pod pojęciami wolność, niezawisłość i jak te postulaty możemy urzeczywistniać w realiach dzisiejszej Polski. Praca musi być samodzielna i wcześniej niepublikowana, powinna zawierać 2 - 3 strony tekstu formatu A 4, czcionka Ariel 12, odstęp

* przyjmujemy tylko prace indywidualne,

* bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.
* prace należy przesłać na adres: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.

* do każdej pracy powinna być dołączona informacja:
1. imię i nazwisko autora, wiek,
2. klasa,
3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

* do pracy prosimy dołączyć także skan oświadczenia o treści:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu „Ideały wolności, niezawisłości wczoraj i dziś” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).


………………………………..………………….………………………….
                                                                                                               ( data i podpis opiekuna prawnego                                                                                                                            lub pełnoletniego uczestnika )

3. Podsumowanie konkursu.

* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej ,,Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.

Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. ? #2874920 | 185.138.*.* 24 lut 2020 16:33

    Niech IPN najpierw weźmie durszlak i odcedzi Wyklętych od Przeklętych.

    Ocena komentarza: warty uwagi (5) odpowiedz na ten komentarz

  2. don wasyl #2872399 | 46.250.*.* 20 lut 2020 11:37

    Zaraz sie mlodziez stalinowska uaktywni.

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-7) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)