Wtorek, 24 maja 2022. Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

Pakiet pomocowy dla elbląskich przedsiębiorców

2020-04-07 19:00:00 (ost. akt: 2020-04-07 18:38:39)

Autor zdjęcia: pixabay

Z uwagi na stan epidemii koronawirusa na przestrzeni kilku tygodni zmieniło się diametralnie nasze życie rodzinne, gospodarcze i społeczne. Główną troską nas wszystkich jest teraz zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych. Jednak dla wielu elblążan jest to wyjątkowo trudny czas z uwagi na fakt, że do tej troski dochodzą jeszcze obawy o byt swoich rodzin, pracowników i utrzymanie zakładów pracy.

Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, których bezpośrednio dotknęły obostrzenia wprowadzone przez rząd na czas epidemii - restauratorów, fryzjerów, kosmetyczki, kluby fitness, branżę turystyczną, czy innego rodzaju usługi. Wielu z tych przedsiębiorców żyje w niepewności, czy przetrwa ten kryzys.

Aby zapobiec zamknięciu lokalnych, często też rodzinnych firm, poprawić płynność finansową i zminimalizować skutki tego kryzysu przygotowaliśmy we współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej i Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego, którzy w skierowali do mnie stanowisko w tej sprawie, Elbląski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców. Dotyczy on wsparcia w ramach kompetencji, które posiada samorząd, czyli - przesunięcia terminów wnoszenia opłat lokalnych, ulg w spłacie podatku od nieruchomości, ulg z tyt. dzierżaw i najmów lokali użytkowych, nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czas zawieszenia działalności, czy niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że to wsparcie może być jedynie elementem systemowych rozwiązań rządu, który to powinien w sposób znaczący rozszerzyć zakres pomocy dla przedsiębiorców.

Drodzy Elblążanie
Zachęcam też do oddolnych inicjatyw, które w jakikolwiek sposób mogą wspomóc elbląskie firmy. Właśnie teraz kluczowe jest solidarnościowe działanie. Może więc warto zamówić danie na wynos z ulubionej restauracji, wykupić karnet na poczet przyszłych usług w zaprzyjaźnionym zakładzie kosmetycznym, czy fryzjerskim, czy zamówić kwiaty u lokalnych ogrodników? To tylko przykładowe propozycje, które mogą wspomóc naszych przedsiębiorców.

Witold Wróblewski
Prezydent Elbląga

PAKIET POMOCOWY DLA ELBLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID – 19. Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 marca 2020r.

Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2020 roku.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niżej wymienionych form pomocy:

1. Przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z 31 marca br.do 30 czerwca 2020r.

Przesunięcie terminu płatności automatycznie wstrzymuje naliczanie odsetek.

2. Ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców;:
1) odroczenie terminu płatności podatku,
2) rozłożenie zapłaty podatku na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 kwietnia 2020r.

Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt: z Małgorzatą Głowacką tel. 55 239 32 20, mail: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

Ważne!
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, albo pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg lub w formie papierowej (zamknięta koperta), do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:
1. za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
2. w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy–za miesiąc ujęty we wniosku oraz za I kwartał 2020r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

3. Ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg

Pakiet Pomocowy umożliwia ubieganie się Przedsiębiorców o uzyskanie ulg
w czynszu z tytułunajmu lokalu użytkowego (bez opłat za media) oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg.

Przedsiębiorcy mogą się starać o:
1) odroczenie terminu płatności,
2) rozłożenie na raty,
3) umorzenie należności.

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 kwietnia 2020r.

Ulgi, o których mowa powyżej, na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę (np. ZBK).
UM: pakiet.pomocowy@umelblag.pl
ZBK: tel.: 55 2212000; mail: sekretariat@zbk.elblag.pl
MOSiR: tel.: 55 625 6300; mail: mosir@mosir.elblag.eu
EPT: tel.: 55 239 3467; mail: biuro@ept.umelblag.pl
ZZM: tel.: 55 234 2037; 55 234 1075; mail: sekretariat@zzm.umelblag.pl
SzpitalMiejskiśw. Jana Pawła II: tel.: 55 230 4197; mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl
BibliotekaElbląska: tel.: 55 625 60 00; mail: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

Ważne!
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:
1. za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
2. w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za I kwartał 2020r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

4. - Obniżenie czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność
w pawilonach na Targowisku Miejskim.

- Przesunięcie opłaty rezerwacyjnej wniesionej z góry za rok 2020 za okres,
w którym przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności na Targowisku Miejskim.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Budynków Komunalnych na adres:mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

5. Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do tymczasowego zamknięcia lokali.
Warunkiem zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat jest złożenie stosownej deklaracji do 10 dnia każdego miesiąca.

Deklarację można złożyć poprzez:
• załatwianie spraw on-line (formularz ePUAP) – deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów,
• za pośrednictwem poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg,
• w Urzędzie Miejskim w Elblągu (punkt informacyjny)

6. Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 6726, 55 237 6749 i na stronie: elblag.praca.gov.pl

7. Elbląscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa w okresie po 1 kwietnia 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 uległa znaczącemu pogorszeniu mogą również kierować wnioski dotyczące warunków spłaty zobowiązań powstałych w tym okresie wobec elbląskich spółek komunalnych.Wnioski skierowane do spółek będą każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

UM Elbląg

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB