Dofinansowanie dla projektów edukacyjnych z naszej okolicy

2020-05-26 08:00:00(ost. akt: 2020-05-25 15:53:06)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: pixabay

11 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 30 firm, samorządów i stowarzyszeń na realizację projektów, których celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów — informuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wśród laureatów konkursu znalazły się projekty z naszych okolic.
Wsparcie otrzyma m.in. projekt "Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać" z Braniewa, "Nauka-akcja-reakcja. Zajęcia praktyczno-badawcze w Szkole Podstawowej w Rychlikach", "Akademia otwartego umysłu II" z Pasłęka oraz "Entuzjaści cyfryzacji startują- rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie".

Dofinansowanie można było otrzymać m.in. na: kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, takich jak umiejętności matematyczno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się czy pracy zespołowej.

Na wsparcie mogły też liczyć przedsięwzięcia zakładające tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji informatycznych.

— Są to ważne przedsięwzięcia, które w młodych ludziach rozbudzają ciekawość otaczającym światem i pomagają ten świat zrozumieć — mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. — Dają świetne podstawy do startu w dorosłość.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe).


Czytaj e-wydanie
Dziennik Elbląski zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl