Sądy zadbają, by rozprawy odbyły się w bezpiecznych warunkach

2020-06-04 14:00:00(ost. akt: 2020-06-03 15:32:19)
Sale rozpraw są sukcesywnie zaopatrywane w przesłony służące zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa.

Sale rozpraw są sukcesywnie zaopatrywane w przesłony służące zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa.

Autor zdjęcia: Sąd Okręgowy w Elblągu

Po przerwie wymuszonej epidemią COVID-19, w sądach okręgu elbląskiego wyznaczane są ponowne terminy rozpraw i posiedzeń jawnych. Również tych, które nie miały statusu spraw pilnych.
Sale rozpraw w sądach okręgu elbląskiego są sukcesywnie zaopatrywane w przesłony służące zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego osób uczestniczących w rozprawach i posiedzeniach jawnych — informuje Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Uregulowano również zasady udziału w rozprawach. Są one zamieszczone na stronach internetowych sądów i przewidują m.in. obowiązek dezynfekcji rąk i zasłaniania nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy, zalecenie unikania przebywania w grupach, czy przebywania więcej niż jednego interesanta w pomieszczeniach biurowych.

Przewiduje się przy tym, że strony, uczestnicy postępowań sądowych i pełnomocnicy będą wpuszczani do budynków sądowych nie wcześniej niż na 15 minut przed planowanym terminem rozprawy lub posiedzenia jawnego — zauważa Tomasz Koronowski. — Ponadto wszelka korespondencja wpływająca do sądów jest poddawana kwarantannie przez 48 godzin. W celu usprawnienia postępowań warto wobec tego zadbać, aby pisma kierowane do sądu przed terminem rozprawy lub posiedzenia, były składane z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż nie będzie ich można składać bezpośrednio składom orzekającym — dodaje.


Czytaj e-wydanie
Dziennik Elbląski zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl