Nowe wozy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

2020-07-08 12:00:00(ost. akt: 2020-07-08 11:10:03)

Autor zdjęcia: na

49 nowych wozów strażackich dla 49 gmin z byłych województw — rusza druga edycja „Bitwy o wozy”. Wozy wygrają gminy do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich.
Tym razem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało 49 wozów, każdy o wartości do 800 tys. zł. — Nie przez przypadek jesteśmy w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, a wcześniej stolicy województwa elbląskiego, ponieważ akcja skierowana jest do gmin do 20 tys. mieszkańców w granicach województw, które funkcjonowały w Polsce do 1998 roku — mówił podczas konferencji Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. — Właśnie w tym miejscu mieściła się siedziba elbląskiego urzędu wojewódzkiego, zatem z tego miejsca chciałem zachęcić gminy, zwłaszcza te, które dziś wchodzą w skład województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w akcji.

Tym razem w regulaminie konkursu pojawiły się pewne zmiany. — Po pierwsze te gminy, które w pierwszej turze wygrały już nie mogą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu — tłumaczył Artur Chojecki. — Po drugie nie będą brane pod uwagę głosy tych, którzy przyjeżdżają do danej gminy i na podstawie zaświadczeń uczestniczą w wyborach, ponieważ wiemy, że w okresie wakacyjnym promowane są gminy, które cieszą się dużą popularnością wśród turystów. Kolejną zmianą jest liczba wozów do wygrania. Wcześniej było 16, teraz jest aż 49.

— Wiemy jak ważna i cenna jest współpraca między strażakami zawodowymi, a druhnami i druhami ochotnikami – kontynuował wojewoda. — Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, także działają na swoich terenach niejednokrotnie samodzielnie — mówił Robert Licznerski, zastępca komendanta PSP w Elblągu. — Tworzą też swoistą rezerwę sił i środków dla Państwowej Straży Pożarnej podczas dużych zdarzeń związanych z powodziami czy pożarów lasów. Nasza współpraca z druhami OSP jest bardzo dobra. Ze względu na to, że odległości między małymi miejscowościami, a jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Komendy Miejskiej są znaczne, niejednokrotnie te pierwsze działania na miejscu zdarzenia podejmują właśnie Ochotnicze Straże Pożarne. Pozyskanie dla takiej gminy nowego samochodu bardzo wpływa na podniesienie ochrony przeciwpożarowej na danym terenie, ponieważ nowy sprzęt daje gwarancję szybkiego i sprawnego dojazdu na miejsce zdarzenia. Jest więc o co się bić. Mam nadzieję, że jeden taki samochód trafi właśnie na teren powiatu elbląskiego.

— W minionym roku przekazywaliśmy, dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wozy strażackie dla strażaków ochotników — kończył Artur Chojecki. — W tym roku również takie wozy będą przekazywane. W skali całego kraju będzie to około 600 wozów, w naszym województwie będzie to 18 wozów.

na