Pasłęcki Ratusz będzie dla mieszkańców [ZDJĘCIA]

2020-07-22 18:00:00(ost. akt: 2020-07-22 13:04:54)

Autor zdjęcia: K

Wolontariat od dawna był ważną częścią działań pasłęczan. Od dziś wolontariusze mają swoje miejsce. Pasłęckie Centrum Integracyjne otwiera swoje podwoje w wyremontowanym Ratuszu.
— Wolontariat od dłuższego czasu informował mnie o tym, że chciałby się zbierać w jakimś konkretnym miejscu, niekoniecznie pod okiem władzy — wspominał Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka. — Takiego miejsca niestety do tej pory nie było. Na szczęście Rada Miejska w Pasłęku doszła do wniosku, że takim najbardziej właściwym miejscem jest Ratusz, który ma 700 lat. Dzięki temu teraz będzie on służył właśnie mieszkańcom.


Od pomysłu do realizacja, chociaż, jak zaznaczał burmistrz, łatwo nie było. — Najpierw musieliśmy przygotować dobry projekt. Pieniędzy na to nie było w budżecie, ale część udało się zdobyć i z resztą jakoś sobie poradziliśmy — kontynuował burmistrz. Pasłęckie Centrum Integracyjne powstało w ramach umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. — Pojawił się natomiast kolejny problem, trudno było wyłonić wykonawcę jeden przetarg, drugi przetarg i w końcu daliśmy radę. Wykonawcą została firma z Pasłęka. Obecnie obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, który będzie pomocny podczas szkoleń.

Poza centrum integracji w Ratuszu działa również Punkt Informacji Bibliotecznej, Kulturalnej, Historycznej i Turystycznej. — Od wielu lat mówiono, że nie ma w mieście jednego punktu, w którym turysta mógłby uzyskać informacje czy broszury — mówił Wiesław Śniecikowski. — Stąd też w Ratuszu funkcjonuje także punkt informacji. Codziennie odwiedza go kilkadziesiąt osób, co znaczy, że taki punkt jest potrzebny.
W tym obiekcie są jeszcze dwa piętra. Prawdopodobnie na jedno z nich będzie przeniesiona Izba Historyczna Zamku, a duża sala będzie stanowić miejsce spotkań obywatelskich.

O tym, jak będzie wyglądała praca Pasłęckiego Centrum Integracyjnego opowiedziała Anna Zawilska, zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. — Działalność naszego Pasłęckiego Centrum Integracyjnego ma na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców gminy zmierzającą do przygotowania uczestników do powrotu bądź wejścia na rynek pracy oraz do uczestnictwa w życiu społecznym, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom oraz podnoszenie ich wiedzy i umiejętności sprzyjających integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi wolontariatu, tworzeniu grup samopomocowych, powstawaniu organizacji pozarządowych działających na rzecz wsparcia osób i rodzin potrzebujących pomocy. Pasłęckie Centrum Integracyjne organizuje zajęcia, kursy, szkolenia i inne edukacyjne przedsięwzięcia, prowadzi klub integracji społecznej, prowadzi akcje charytatywne i społeczne, wspiera inne inicjatywy społeczne — mówiła Anna Zawilska.

Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrał między innymi Ryszard Zająć, wicestarosta elbląski. — Pamiętam to miejsce, jako miejsce biblioteki dla dzieci — mówił. — Zachodziło się tutaj, ale brakowało w tym miejscu ducha współpracy i integracji. Teraz, po tym, co usłyszałem, że projekt powstał tu, wykonawcą tego projektu była firma stąd, a duża część pieniędzy zapewniła Rada Miejska, tego ducha integracji już widać. Jestem przekonany, że to miejsce będzie tętniło życiem.

Na potrzeby Pasłęckiego Centrum Integracyjnego przeznaczono lokal o powierzchni prawie 100 metrów kwadratowych. Lokal posiada pomieszczenia na parterze oraz na antresoli. Cały projekt kosztował 617.335,57 zł.

K