Prezydent Elbląga złożył projekt budżetu na 2021 rok

2020-11-17 13:58:03(ost. akt: 2020-11-17 14:01:01)

Autor zdjęcia: K

Budżet miasta, według złożonego 13 listopada projektu, ma wynieść ponad 733 mln zł. Deficyt budżetowy, według prezydenta, ma wynieść prawie 20 mln zł.
— Od kilku lat polityka finansowa państwa wobec samorządów polega na zmniejszaniu udziału samorządów w dochodach państwa przy jednoczesnym zwiększaniu przekazywanych zadań do realizacji — mówił podczas konferencji Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. —Niejednokrotnie również zwracaliśmy się do rządu z apelami o zwiększenie środków. Niestety bezskutecznie.

Prezydent miasta zwrócił także uwagę na to, że na trudną sytuację samorządów nałożyły się również skutki światowego i krajowego kryzysu epidemicznego. I dodawał: — Dziś można mówić już o kryzysie finansów samorządowych.

Prezydent omówił budżet miasta z 2020 roku. — Już przy konstrukcji budżetu na 2020r. nastąpiło bardzo duże ograniczenie zadań, szczególnie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym — mówił. Budżet wówczas ograniczono o około 42 mln zł. Było to następstwem głównie zmiany przepisów, m.in. zmian dotyczących podwyższenia wynagrodzenia minimalnego, obniżenia dochodów w wyniku zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych czy podwyższenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych.

Jak się okazało, w trakcie 2020 roku następował dalszy ubytek w dochodach miasta na kwotę ponad 50 mln zł. Na taki stan złożyło się kilka czynników — brak zabezpieczenia podwyżek dla nauczycieli od 1.09.2020 r. w wysokości 6 proc., zmniejszenia w trakcie roku subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych czy zmniejszenia wpływów budżetowych wskutek istniejącego stanu zagrożenia epidemicznego „COVID – 19”.

Jak poinformował prezydent, łączny ubytek w dochodach, wskutek wprowadzonych zmian wynosi ok 100 mln zł.

13 listopada 2020 roku Witold Wróblewski złożył projekt budżetu. Zakłada on budżet w wysokości 737 722 260 zł. Dochody wyniosą 713 366 449 zł, co oznacza wzrost dochodów o 0,84 proc. w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. Wydatki natomiast mają wynieść 733 066 114 zł, co daje wzrost o 0,79 proc. w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r.

Jak projekt skomentował Witold Wróblewski? — Obecne zapowiedzi rządu w sprawie zmian w przepisach prawnych spowodują dalsze zmniejszenie dochodów miasta. — mówił. I dodawał: — Propozycje rządu dotyczą m.in. zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wprowadzone zmiany skutkują zmniejszeniem dochodów samorządowych o ok. 1,4 mld zł. Zmiany mają nastąpić także w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzone zmiany w CIT spowodują uszczuplenie dochodów samorządowych szczególnie w roku 2021 o ok. 1,1 mld zł. Łącznie samorządy lokalne stracą ok. 2,5 mld zł. w 2021 r. z tytułu powyższych proponowanych zmian.

Jak zauważał prezydent Elbląga, zmiany w ustawach nie przewidują rekompensaty utraconych dochodów dla samorządów, mimo, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada m.in. mechanizm podwyższania samorządowych udziałów w PIT i CIT.

— Dodatkowo osobnym ważnym problemem jest finansowanie zadań oświatowych subwencją oświatową — informował prezydent. — Ponadto braki w subwencji oświatowej tylko z tytułów wdrażanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w latach 2018-2020 r. wynoszą ok. 30 mln zł.

Jak zauważał Witold Wróblewski, przedstawione powyżej ubytki w dochodach, spowodowane polityką państwa, a także braki adekwatnego finansowania zadań zleconych przez państwo do wysokości poniesionych kosztów, powodują problemy wielu samorządów w zrównoważeniu budżetów na 2021r.

Budżet na 2021 zakłada jedynie wzrost podatku od nieruchomości i to tylko o wskaźnik inflacji. — Nie zakładamy jednak wzrostu innych podatków i opłat lokalnych w tym czynszu, śmieci czy cen biletów — mówił prezydent. I dodawał: — Dla nas również jest to problem. W przypadku Miasta Elbląga brak środków dotyczy głównie środków na inwestycje, a na inwestycjach samorządowych opiera się nie tylko rozwój naszego miasta, ale także regionu oraz całej gospodarki krajowej. Należy podkreślić, że realizowane przez samorządy inwestycje stanowią również źródło dochodów budżetu państwa poprzez uzyskiwanie wpływów z podatku VAT od inwestycji, który to podatek stanowi w 100 proc. dochód państwa. Aby nie zahamować dalszego rozwoju miasta, planujemy emisję obligacji komunalnych w wysokości 18 mln zł.

Ponadto planuje się spłatę rat kredytowych wynikający z planu restrukturyzacji zadłużenia oraz pozyskanie przychodów – głównie 18 mln zł.
z emisji obligacji komunalnych.

K


Czytaj e-wydanie
Dziennik Elbląski zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl