Pomoc społeczna otrzyma wsparcie

2020-11-24 16:00:26(ost. akt: 2020-11-24 13:04:59)

Autor zdjęcia: K

1200 zł brutto dodatku dla pracowników pomocy społecznej – to dodatek, który mają otrzymać w ramach walki z koronawirusem. Podczas najbliższej sesji Rada Miejska ma poddać pod głosowanie projekt ustawy w tej sprawie.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Gmina Miasto Elbląg złożyła w 2020 roku wniosek na realizację projektu pt. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”, w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym, na realizację którego została zawarta umowa z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W ramach projektu wsparciem objęte będą osoby przebywające w elbląskich instytucjach pomocy społecznej zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia. Świadczone wsparcie na rzecz uczestników projektu stanowi doraźną odpowiedź na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania określone do realizacji w projekcie obejmują zatrudnienie dodatkowego personelu, wypłatę dodatków dla kadry merytorycznej w całodobowych placówkach pomocy społecznej, wyposażenie stanowisk pracy w środki i sprzęt ochrony osobistej oraz cykliczne przeprowadzanie testów COVID-19.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych radna Halina Sałata poprosiła o doprecyzowanie tej kwestii: - Poprosiłabym o doprecyzowanie pewnych ustaleń – mówiła radna. - Chciałabym się dowiedzieć jakiego personelu dotyczy projekt i w jakiej wysokości przewidywane są dodatki.

- Zgodnie z regulaminem projektu dodatkami do wynagrodzeń mogły być objęte osoby, które bezpośrednio pracują z podopiecznym. Czyli również personel pokojowych, opiekunek, terapeutów, pracowników socjalnych, rehabilitantów, z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi. Zawnioskowaliśmy o kwotę dodatku w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie od października do grudnia – wyjaśniała Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu. – Poza tym zaplanowaliśmy też zatrudnienie dodatkowego personelu. Opiekunki PCK i Lazarusa mają zostać objęte wsparciem rzeczowym.

Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi: 1.692.254,54 zł z czego 5 proc. wynosi wkład własny, 95 proc. natomiast pochodzi ze środków unijnych.

K


Czytaj e-wydanie
Dziennik Elbląski zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl