Rozpoczyna się akcja "Posesja". Na czym polega i ile potrwa?

2021-03-15 13:16:46(ost. akt: 2021-03-15 13:21:42)

Autor zdjęcia: Straż Miejska

Straż Miejska w Elblągu informuje, że wzorem lat ubiegłych i w tym roku na terenie miasta zostanie przeprowadzona akcja "Posesja". Na czym polega?
Celem akcji jest dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście i przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie ich nieruchomości.

Termin rozpoczęcia akcji zaplanowany jest na poniedziałek 15 marca i potrwa do 19 marca.

Zespoły składające się z przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Miejskiego, Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządu Budynków Komunalnych oraz Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych zapewnią należytą fachowość i skuteczność prowadzonych działań.

Po około dwóch tygodniach od zakończenia akcji strażnicy miejscy dokonają rekontroli ujawnionych podczas działań zanieczyszczonych terenów wskazanych do uprzątnięcia ich właścicielom. Jeżeli właściciele nie wywiążą się z nałożonych na nich obowiązków będą wyciągnięte w stosunku do nich sankcje karno-administracyjne.

W związku z tym Straż Miejska przypomina:

Obowiązkiem właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów zarządzających nieruchomością jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości. Obowiązki takie wynikają z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Z uwagi na pandemię koronawirusa akcja zostanie przeprowadzona w odpowiednim reżimie sanitarnym.

źródło: Straż Miejska Elbląg