Elbląskie Centrum Usług Społecznych coraz bliżej [ZDJĘCIA]

2021-03-15 16:00:00(ost. akt: 2021-03-15 14:05:53)
Marlena Maląg odwiedziła Elbląg w sierpniu 2020

Marlena Maląg odwiedziła Elbląg w sierpniu 2020

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

W grudniu 2019 – przypomnijmy – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na projekt dotyczący utworzenia Centrum Usług Społecznych. Jednym z dwóch miast na prawach powiatu, które w nim wygrało, jest Elbląg. 
Miasto w sierpniu 2020 odwiedziła Marlena Maląg ministra rodziny i polityki społecznej. 

Czemu służyć mają Centra Usług Społecznych? 

— To przede wszystkim kompleksowe wsparcie dla rodzin, ale też dla seniorów oraz miejsce dla inicjatyw związanych z wolontariatem. To tak naprawdę nowatorskie spojrzenie na zarządzanie usługami społecznymi — tłumaczyła wówczas pani minister. — Realizacja tego zadania w Elblągu niezmiernie mnie cieszy, będzie ono służyło mieszkańcom, aby kompleksowe usługi mogły znajdować się w jednym miejscu, a ich jakość była na coraz wyższym poziomie — wyjaśniała Maląg.

Pierwsza w Polsce umowa na utworzenie CUS została podpisana w Koszalinie. Jak przyznała pani minister, na ten cel przeznaczono 100 milionów złotych. Umowę w Elblągu podpisano na 2,5 miliona złotych, projekt finansowany jest w stu procentach. 

Jakie korzyści dla mieszkańców przyniesie utworzenie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych? 

— Polepszenie jakości życia społeczności lokalnej, poszerzenie oferty świadczonych usług dostępnych dla ogółu obywateli, konsolidacja usług społecznych do tej pory rozproszonych — wyliczają władze Elbląga. 

Kolejnym plusem jest kompleksowa obsługa i usługi szyte na miarę, czyli dostosowane do potrzeb mieszkańca i danej społeczeności. 

ECUS to również nowe możliwości do pracy socjalnej i środowiskowej, ukierunkowanej na rozwój działań samopomocowych, wolontariackich i sąsiedzkich. Opracowywane programy usług społecznych przygotowywane będą wspólnie z przedstawicielami społeczności lokalnej i poddawane konsultacjom społecznym.

A jakie korzyści dla samorządu?

Wśród wymienionych znalazły się m.in. te dotyczące wypracowania modelowego rozwiązania wychodzącego naprzeciw stojącym przed samorządem wyzwaniom, zwiększenie możliwości aplikowania o środki unijne, skoordynowanie usług pomocowych z wielu obszarów na terenie miasta, czy poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami ekonomii społecznej.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych ma zostać powołane z dniem 1 lipca 2021.

W ECUS przekształcony zostanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, a wszystkie jego zadania i zasoby zostaną automatycznie przeniesione do Centrum Usług Społecznych i rozszerzone o usługi środowiskowe. 

Pracownicy MOPS na dotychczasowych warunkach kontynuować będą pracę w ECUS, dodatkowo z początkiem lipca, zatrudnionych zostanie 4 nowych specjalistów w ramach środków pozyskanych z rządowego projektu.