Wotum zaufania dla prezydenta Elbląga. Trwa sesja Rady Miasta

2021-06-24 14:03:18(ost. akt: 2021-06-24 14:03:39)
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski

Trwa XVIII Sesja Rady Miejskiej. Elbląscy radni zadecydowali udzieleniu prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu wotum zaufania. Jak głosowali i jakie decyzje jeszcze dziś podejmą?
Elbląscy radni głosowali dziś nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Witoldowi Wróblewskiemu wotum zaufania. Głosowało 25 radnych — 16 było za, a 9 przeciw.

W programie dzisiejszych obrad, które trwają od 10, znalazły się między innymi sprawy dotyczące rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta, zasad przyznawania stypendium studentom na kierunkach lekarskich, wysokości opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez elbląski Zakład Utylizacji Odpadów i ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Sesję Rady Miasta na żywo można śledzić tutaj.