Ulica Wschodnia — prezydent odpowiada

2021-07-12 16:01:00(ost. akt: 2021-07-12 09:59:07)
Pod koniec maja mieszkańcy sprzeciwiający się budowie ulicy Wschodniej w Elblągu wysłali do prezydenta miasta petycję z 3700 podpisami. Na początku lipca otrzymali odpowiedź. Jakie jest stanowiska prezydenta Witolda Wróblewskiego?
W swojej petycji mieszkańcy napisali między innymi, że realizacja tej inwestycji nie była w należyty sposób konsultowana ze stroną społeczną. „Nasz niepokój budzi fakt, że w ramach tego projektu planuje się także kolejne etapy, które w całości mają stworzyć tzw. Obwodnicę Wschodnią Elbląga. Etapy te, zgodnie z przedstawionymi na stronach Urzędu Miasta planami, mają przecinać popularne wśród elblążan tereny zieleni — park Bażantarnia i Górę Chrobrego. (...) Naszym zdaniem realizacja etapu I w takiej formie z góry definiuje etap II i kolejne, które docelowo mają połączyć drogi wojewódzkie 504 i 509.” — pisali przeciwnicy inwestycji. „Domagamy się ze strony władz miasta konsultacji społecznych oraz przedstawienia alternatywnych rozwiązań problemów komunikacyjnych, które stały się pretekstem do budowy nowej ul. Wschodniej. Miasto do tej pory nie przedstawiło nam rzetelnych badań i analiz, które mówiłyby o konieczności budowy nowej drogi, i to właśnie w tej lokalizacji. Naszym postulatem jest przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami mieszkańców w formie warsztatów / spotkań z inżynierem kontraktu lub zespołem projektującym już na etapie aktualizacji obecnych planów. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji konfrontacji z już gotowym projektem, a także chcielibyśmy mieć wiedzę oraz realny wpływ na kształt tej inwestycji.”

Prezydent miasta odpowiedział na tę petycję na początku lipca. Odpowiedź została opublikowana na profilu przeciwników inwestycji. „Biorąc pod uwagę, że II etap ulicy Wschodniej planowany pierwotnie od siedziby Leśnictwa Dębica do ul. Sybiraków pomiędzy górą Chrobrego, a rzeką Srebrny Potok budzi wiele kontrowersji, podjąłem decyzje o wstrzymaniu dalszych prac nad projektem i realizacją II etapu do czasu wypracowania nowej trasy jej przebiegu z mieszkańcami.” — czytamy w odpowiedzi prezydenta.

— My do całej korespondencji odniesiemy się wkrótce — zapowiadają na swoim profilu przeciwnicy budowy.

Przypomnijmy: Ponad 7,2 mln złotych dofinansowania otrzymał elbląski samorząd z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - etap I: ul. Wschodnia bis”. 31 maja prezydent podpisał umowę na to dofinansowanie. Realizację I etapu ulicy Wschodniej planuje się do pierwszej połowy 2023 roku.

Pod koniec czerwca na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu pojawiło się zamówienie publiczne na budowę odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oferty składać można do 23 lipca.

Przedmiotem zamówienia jest etap pierwszy, czyli wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi o przewidywanej długości ok. 910 metrów (od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica), oraz stworzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W tym etapie ujęto też uzyskanie innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Drugi etap to wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu odcinka drogi ul. Wschodniej w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w etapie pierwszym oraz uzyskaną decyzję środowiskową, decyzję ZRID i inne wymagane pozwolenia i uzgodnienia umożliwiające wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

K