Jest przetarg na budowę toru wodnego na Zalewie Wiślanym

2021-11-08 12:59:48(ost. akt: 2021-11-08 13:00:13)

Autor zdjęcia: nadesłane przez Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na budowę toru wodnego w ramach powstającej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Jakie zadania obejmuje?
Tor wodny zaprojektowano dla statków morskich o długości 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m. Odcinek toru objęty przetargiem liczy około 8200 metrów.

Zamówienie obejmuje m.in. roboty czerpalne, transport i refulację urobku z wbudowaniem w sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym oraz zakup, dostarczenie i ustawienie oznakowania nawigacyjnego.

To nie wszystko.
Wykonawca będzie musiał również sporządzić program zapewnienia jakości prowadzenia prac pogłębiarskich, w ramach którego sporządzi instrukcje prowadzenia prac, harmonogram i projekty techniczne. Zadaniem wykonawcy będzie również opracowanie działania ograniczającego rozprzestrzenianie się zawiesiny w Toni Zalewu Wiślanego i – w przypadku ich zastosowania – sporządzenie projektów rurociągów i przysłon zabezpieczających.

– Zgodnie z decyzją środowiskową, w przypadku ujawnienia znalezisk o wysokiej wartości historycznej w trakcie prowadzonych robót czerpalnych, dalsze prace wykonywane będą w uzgodnieniu z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych przyrodniczych prowadzenia robót czerpalnych i podczyszczeniowych – przekazuje Ministerstwo Infrastruktury.

Planowany termin otwarcia ofert to 29 listopada. Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 11 miesięcy. Przetarg na dalszą część toru wodnego ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Na terenie budowy – przypomnijmy – trwają intensywne prace. W planach na najbliższe miesiące są m.in. roboty w rejonie kanału i śluzy oraz na sztucznej wyspie. Kontynuowane są prace z branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.

Pierwsza część budowy kanału ma zakończyć się już w 2022.