Czternastka tylko dla żyjącego emeryta i rencisty

2021-11-10 18:47:18(ost. akt: 2021-11-10 12:51:47)

Autor zdjęcia: ZUS

Wypłata czternastej emerytury rozpoczęła się już w październiku. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje jednak tylko tym świadczeniobiorcom, którzy żyli w chwili odbioru świadczenia. Gdy świadczenie nie zostało jeszcze przekazane uprawnionemu, nie otrzyma go rodzina w postaci świadczenia niezrealizowanego.
Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone.

— Jeżeli np. członek naszej rodziny zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysługującego mu za ten miesiąc świadczenia, ponieważ otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrealizowane świadczenie za listopad możemy wypłacić uprawnionym członkom rodziny tej osoby — na ich wniosek — informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta. Inaczej jest w przypadku dodatkowych świadczeń, które wypłacane są w postaci trzynastej czy czternastej emerytury. Te świadczenia nie należą się najbliższej rodzinie zmarłego — wyjaśnia rzeczniczka.

Łączny koszt wypłaty czternastych emerytur to ponad 11 mld zł. To dodatkowe świadczenie otrzyma w sumie ponad 9 mln osób, w tym prawie 8 mln w pełnej wysokości.

Do tej pory, na Warmii i Mazurach dodatkowe 14. świadczenie otrzymało już 163 tys. osób. Oddział ZUS w Olsztynie wypłacił 109,5 tys. dodatkowych świadczeń, natomiast Oddział ZUS w Elblągu dokonał wypłaty dla prawie 53,5 tys.

Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Trafi ona do uprawionych wraz z wypłatą świadczenia za listopad.

Tzw. czternastka w 2021 r. to kwota najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. Ustala się wówczas różnicę między kwotą 1250,88 zł, a kwotą, o jaką świadczenie przekracza 2900 zł. Świadczenie jest opodatkowane i oskładkowane na ogólnych zasadach, a także nie będą z niego dokonywane potrącenia i egzekucje.

źródło: ZUS