Port rybacki we Fromborku będzie zmodernizowany

2021-12-08 12:22:01(ost. akt: 2021-12-08 12:24:52)
Zdjęcie ilustracyjne - archiwum

Zdjęcie ilustracyjne - archiwum

Autor zdjęcia: Michał Skroboszewski

Inwestycja pochłonie 17 milionów złotych, a czas jej wykonania wyniesie 20 miesięcy. Umowa na przebudowę portu we Fromborku zostanie podpisana w najbliższy piątek. Jakie zadania obejmą planowane prace i jak modernizacja wpłynie na miasto Kopernika?
Cieszę się na kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Morski w Gdyni na Zalewie Wiślanym. Chcemy, aby wraz z wielką inwestycją, jaką jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, rozwinęły się porty Zalewu Wiślanego. Dzięki tej inwestycji zyskają mieszkańcy oraz cały region — mówi Grzegorz Witkowski z Ministerstwa Infrastruktury.

A burmistrz Fromborka Zbigniew Pietkiewicz przyznaje: — W mieście Mikołaja Kopernika i średniowiecznego zespołu katedralnego, port rybacki ma znaczenie gospodarcze i turystyczne. Nowe otwarcie wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, białej floty, oraz próby wyjścia ze schematu jednodniowego pobytu turysty na naszych terenach, co w chwili obecnej stało się wręcz normą. Kolejnym krokiem rozwoju będą starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z przeznaczeniem na dalszy rozwój strefy „B” obszaru ochrony uzdrowiskowej, kontynuacji modernizacji falochronu tzw. starego molo, czy stworzenie mariny dla różnych jednostek pływających, która stałaby się częścią składową i naturalnym uzupełnieniem zachodniej części fromborskiego portu.

W wyniku przebudowy portu rybackiego ulegną zmianie jego parametry użytkowe — w tym dopuszczalne obciążenie i głębokość — z 1,5 do 2,5 m.

— Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi — wyjaśnia Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przebudowa obejmie nabrzeże zachodnie, wschodnie i południowe, a także slip, nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach oraz niezbędne instalacje wodnokanalizacyjne i elektryczne. Prace remontowe dotyczyć będą za to Falochronu Wschodniego i Zachodniego oraz opaski brzegowej po stronie wschodniej i zachodniej.

Warto przypomnieć, że prace remontowe trwają w porcie rybackim Nowa Pasłęka, a w październiku rozpoczęły się roboty podczyszczeniowe w portach Tolkmicko, Krynica Morska i Suchacz, a także na podejściu do Fromborka.