2022 rokiem morskich tradycji Elbląga

2022-01-04 18:51:47(ost. akt: 2022-01-04 13:55:16)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Historia związku Elbląga z morzem sięga średniowiecza, kiedy w mieście rozwijał się handel w ramach strefy hanzeatyckiej. To tutaj w 1572 zwodowany został budowany na zlecenie Zygmunta II Augusta galeon Smok. W 2022 minie 450 lat od tego wydarzenia.
2021 w Elblągu — przypomnijmy — należał do Piekarczyka — miasto obchodziło bowiem 500-lecie wydarzeń, które miały mieć miejsce 8 marca 1521 roku. — Myślę, że spośród wszystkich elbląskich legend, ta o Piekarczyku jest najbardziej znana — mówi prezydent miasta Witold Wróblewski.

A o czym dokładnie opowiada? O dniu, w którym Krzyżacy chcieli wedrzeć się na teren Elbląga. Na szczęście ich nikczemny plan udaremnił młody piekarz, który łopatą służącą do wyciągania chleba z pieca, przeciął grube sznury, na których wisiała dębowa krata bramy. Sznury zaczęły pękać, a krata się osunęła, uniemożliwiając napastnikom wtargnięcie do miasta i sprawiając, że odstąpili od jego murów.

Tym razem przyszedł czas na upamiętnienie historycznych wydarzeń — 14 czerwca 1572 roku w Elblągu został zwodowany galeon Smok — budowany od 1570 na zlecenie króla Zygmunta II Augusta. W tym roku minie 450 lat od tych wydarzeń.

— Historia związku Elbląga z morzem sięga czasów średniowiecznych. W tym czasie w Elblągu rozwijał się handel morski w ramach strefy hanzeatyckiej. Niewątpliwym atutem Elbląga było położenie nad rzeką Elbląg łączącą się z Wisłą, dzięki czemu, obok Gdańska, Elbląg był głównym portem morskim dla polskich ziem, a także jednym z ośrodków polityki morskiej. Po II wojnie światowej na skutek sytuacji politycznej w kraju elbląski port nie powrócił do swojej roli portu morskiego. Taki stan trwał do 1992 roku. 30 lat temu, 29 października 1992 r. uchwałą Nr XXXIII/279/92 Rada Miejska w Elblągu powołała Port Komunalny Morski w Elblągu. To największy port Zalewu Wiślanego. Elbląski port obsługuje żeglugę pasażersko-turystyczną, jak i towarową. Poza atrakcyjnym położeniem portu, jego niewątpliwym atutem jest infrastruktura techniczna w postaci umocnionych nabrzeży, placów składowych, suwnic, bocznicy kolejowej, elewatora zbożowego, obrotnicy dla statków, stoczni remontowej, 5 basenów portowych i 5 przystani jachtowych. Na terenie portu funkcjonuje Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego, Urząd Celny, Straż Graniczna i Placówka Kontroli Fitosanitarnej — czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie ustanowienia 2022 rokiem tradycji morskich Elbląga.

I dowiadujemy się: — Port morski w Elblągu jest ważnym ośrodkiem komunikacyjnym nie tylko dla miasta, ale dla całego kraju. Elbląg należy do Związku Gmin i Miast Morskich, Związku Miast Bałtyckich oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W 1997 roku opracowana została Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Portu Morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. W tym samym roku stworzone zostało Studium konserwatorskie oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wyspy Spichrzów. W 2000 roku w ramach projektu PHARE Waterfront — rozwój miejskich stref brzegowych — stworzona została koncepcja zagospodarowania miejskich stref brzegowych w Elblągu. W mieście znajduje się duży teren przemysłowy, a także kluczowy teren dla rozwoju waterfrontu w postaci Starego Miasta i Wyspy Spichrzów. Ustanowienie roku 2022 rokiem tradycji morskich Elbląga będzie uhonorowaniem i podkreśleniem związków Elbląga z morzem.