Elbląg: Lekarze ze stypendiami, miasto z szansą na dotacje?

2022-02-23 13:44:48(ost. akt: 2022-02-26 20:06:18)
Witold Wróblewski podczas konferencji prasowej

Witold Wróblewski podczas konferencji prasowej

Autor zdjęcia: Ewelina Gulińska

W środę prezydent Elbląga zwołał konferencję, podczas której ogłosił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały dotyczącej stypendiów dla lekarzy. Wróblewski opowiedział też o projektach, na które próbuje pozyskać środki.

Stypendia dla lekarzy


Przygotowaliśmy uchwałę, aby wspomóc sytuację w służbie zdrowia, wesprzeć kadrę medyczną i zachęcić w ten sposób lekarzy, którzy w niedługim czasie uzyskają dyplom. Chcieliśmy pokazać Elbląg jako to miejsce, gdzie chętnie przyjmiemy medyków. Niestety ku mojemu zdziwieniu wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały – zaczął Witold Wróblewski.

24 czerwca 2021 – przypomnijmy – Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę w sprawie przyznawania stypendium studentom ostatnich lat kierunków lekarskich. Warunkiem wypłaty środków w wysokości do 2 tys. miesięcznie miało być podjęcie zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, ale zastrzeżenia co do niej miał wojewoda warmińsko-mazurski, który ją unieważnił. Decyzję tłumaczył między innymi tym, że nie można uzależniać przydzielenia stypendium od podjęcia pracy w elbląskich placówkach.

10 lutego 2022 WSA unieważnił decyzję wojewody.

– Złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i posiadamy już uzasadnienie. We wszystkich podważanych aspektach – dotyczących kwoty stypendium, wymogu przyszłego zatrudnienia i ustalenia odsetek, jeśli należałoby zwróć stypendium – sąd nie przyznał racji wojewodzie – powiedział wiceprezydent Elbląga Michał Missan.

I dodał: – Mamy nadzieję, że pan wojewoda nie będzie się odwoływał do Naczelnego Sądu Administracyjnego i nie stracimy kolejnego roku.

Pieniądze są potrzebne


W kolejnej części spotkania Witold Wróblewski podsumował działania miasta w kwestii pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zdementował docierające do niego informacje dotyczące braku działań ratusza i jego pracowników w tej sprawie.

– Lada moment rozpoczną się programy, do których będziemy składać wnioski. Wartość projektów, które zrealizowaliśmy w latach 2014-2022 to prawie 740 mln złotych. 452 169 649 zł – to kwota dotacji, które otrzymaliśmy – podkreślił prezydent.

Witold Wróblewski poinformował, że wartość przygotowanych projektów na następne lata wynosi 1,5 mld złotych.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy są to inwestycję związane z rozbudową i modernizacją portu morskiego, przebudową systemu produkcji i dystrybucji ciepła, modernizacją gospodarki ściekowej, uzbrojeniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych na Modrzewinie, miejską strefą aktywności oraz transformacją cyfrową Elbląga. Na wszystkie wymienione projekty ratusz otrzymał rekomendację marszałka województwa. Pieniądze niestety wciąż są zamrożone przez Unię Europejską.

Jeżeli chodzi o pierwszą edycję Polskiego Ładu, złożono trzy wnioski. Miastu udało się otrzymać 27 mln złotych na projekt związany z Wyspą Spichrzów.

W drugiej edycji programu złożono w bieżącym miesiącu 3 projekty – na rewitalizację kąpieliska miejskiego, zakup dziewięciu tramwajów w ramach odnowienia taboru i modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Krakusa.

W ubiegłym roku złożono dwa wnioski do Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczące modernizacji ulic Akacjowej, Lotniczej i Bednarskiej. Niestety miasto nie otrzymało na ten cel środków z funduszy krajowych.

W ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu wnioskowano o dwa projekty. Dotyczą one rozbudowy ulicy Sybiraków i budowy kanalizacji sanitarnej na ternie Modrzewiny.

Pod kątem nowej perspektywy programowej 2021-2027 przygotowane zostały wnioski dotyczące budowy połączenia drogowego z mostem prowadzącym przez rzekę Elbląg oraz odbudowy sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim.

W ramach Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego miasto uczestniczy w działaniach, mających na celu pozyskanie środków na modernizację połączenia rowerowego pomiędzy Elblągiem a Ostródą.

Prezydent zapewnił też, że posiada decyzję zarządu województwa dotyczącą modernizacji portu w perspektywie 2021-2027.

– To inwestycja ważna z punktu strategii województwa i nie będzie objęta konkursem. Środki na ten cel mamy już zagwarantowane – oznajmił Wróblewski.

I podsumował: – Nie do pomyślenia jest dla mnie, że moglibyśmy zrezygnować z pieniędzy krajowych i unijnych. Te fundusze są nam potrzebne. Bardzo mi zależy na tym, aby otrzymać dotacje. To nieprawda, że nie składamy wniosków i nic nie robimy.