Elbląg: Kolejki w biurze paszportowym

2022-03-04 11:06:20(ost. akt: 2022-03-04 11:24:17)

Autor zdjęcia: EG

Od 27 lutego br. w elbląskiej delegaturze Urzędu Warmińsko-Mazurskiego zauważano wzmożony ruch interesantów. Wraz z informacjami o wojnie w Ukrainie, wielu z nich postanowiło zabezpieczyć się na ‘’wszelki wypadek” poprzez wyrobienie paszportu.
W piątek 4 marca przed godziną 9.00 w elbląskim biurze paszportowym kolejka. Automat nie wydaje już nowych numerków dla interesantów.

— Przyszłam dziś o 7.40 i nie zdążyłam. Ostatni — sety numerek — pobrała czwarta osoba przede mną — mówi kobieta, która nadal oczekuje w urzędzie, mając nadzieję, że jednak uda jej się dziś wypełnić wniosek paszportowy.

— Ja byłam po 8.00 i nie otrzymałam już numerka. Ludzie, którym się udało, przyszli tu o godzinie 6.00 rano, a nawet wcześniej — opowiada inna osoba stojąca w kolejce.

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika prasowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Do tematu powrócimy.

Od 27 marca zmiany w prawie paszportowym


Zmiany w przepisach o dokumentach paszportowych będą oparte na wprowadzeniu nowego systemu informatycznego. Powstanie Rejestr Dokumentów Paszportowych, który zastąpi funkcjonujący obecnie Paszportowy System Informacyjny. Nowe oprogramowanie ma w zamiarze uproszczenie procesu realizacji spraw paszportowych i udostępnienie nowych usług dla obywateli.

Najważniejsze rozwiązania to:

1. zniknie papierowa wersja wniosku o wydanie dokumentu paszportowego,

2. po zmianach wniosek będzie generowany w RDP przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu,

3. uruchomione zostaną usługi elektroniczne, takie jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze oraz możliwość zgłoszenia utraty paszportu, która skutkować będzie automatycznym unieważnieniem dokumentu,

5. obniżona zostanie – do 12 lat – granica wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem,

6. uproszczone zostaną opłaty paszportowe. Konkretne kwoty opłat będą wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy,

7. ułatwiona zostanie procedura ubiegania się o drugi paszport. Po zmianach będą je wydawali wojewodowie i konsulowie, bez konieczności uzyskania zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji,

8. wydłużony zostanie okres ważności drugich paszportów do 3 lat. Obecnie, drugie paszporty są ważne przez 2 lata,

9. rozszerzony zostanie katalog osób, które uprawnione są do posiadania paszportu tymczasowego. Chodzi o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywidualnych umiejętności lub koniecznością zapewnienia im opieki, potrzebują pilnie wyjechać za granicę,

10. skrócony zostanie przebieg postępowań w sprawach odmowy wydania i unieważnienia dokumentu paszportowego na wniosek uprawnionego podmiotu (np. sądu czy prokuratora).

Znowelizowane przepisy prawa paszportowego wejdą w życie 27 marca.