Bezrobocie w Polsce. Gdzie najwyższe, gdzie najniższe?

2022-03-07 14:33:18(ost. akt: 2022-03-07 11:46:46)
Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu

Autor zdjęcia: Archiwum GG

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w Polsce w lutym wynosiła 5,5 proc. Dane nie są jednak pocieszające dla naszego regionu. Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim
Dane, o których informuje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wskazują, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 4,3 tysiąca.

Dzięki pomocy ze strony państwa, ogromnym, miliardowym nakładom na wsparcie przedsiębiorców i ratowanie miejsc pracy dzisiaj mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Porównując poziom bezrobocia w końcu lutego br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła co prawda nieznacznie, bo o 3 tys. osób, ale stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w lutym 2020 r. To bardzo dobra wiadomość, która dowodzi, że nasze działania były skuteczne – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W lutym 2022 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 0,6 proc. więcej niż w styczniu i o około 11,2 tys. więcej niż w lutym 2021.

Według słów Marleny Maląg najniższe bezrobocie – 3,2 proc. – zanotowano w województwie wielkopolskim. Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim – 9 proc.

– Z opublikowanych na początku marca br. danych Eurostatu wynika, że poziom bezrobocia w styczniu br. wyniósł w Polsce 2,8 proc i jest na dużo niższym poziomie, niż wynosi unijna średnia – 6,2 proc. – i średnia krajów strefy euro, która wynosi 6,8 proc. Z tym wynikiem Polska zajmuje 2. miejsce po Czechach (2,2 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE – przekazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.