Elbląg: Rejestracja uchodźców, którzy chcą uzyskać numer PESEL rozpoczęta

2022-03-16 12:03:00(ost. akt: 2022-03-19 22:47:18)

Autor zdjęcia: EG

Do Elbląga przybyło już ponad 600 uchodźców z Ukrainy. Od 16 marca rozpoczęła się rejestracja tych, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce. Jak to wygląda w Elblągu?
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL.

Wniosek składa się osobiście w Departamencie Spraw Obywatelskich — Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 na piśmie, utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę, albo przez pracownika tego urzędu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

16 marca w Urzędzie Miejskim w Elblągu w wydziale Ewidencji Ludności dostępne są 3 stanowiska przyjmujące wnioski o nadanie numeru PESEL. Na miejscu obecny jest tłumacz języka ukraińskiego. Dwujęzyczne informacje o miejscu składania wniosków oraz wzór ich wypełniania zostały wywieszone w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego — niestety bardzo trudno je zauważyć.

O godzinie 10.30 kolejka chętnych do złożenia wniosku wynosiła ponad 50 osób. Były to w większości kobiety z dziećmi i młodzież. Na korytarzu czuć spokój, wśród uchodźców brak widocznego zdenerwowania. Z naszych obserwacji wynika, iż obsługa petenta wynosi około 10 minut. Warto jednak zauważyć, że jedna osoba może starać się o kilka numerów PESEL — dla siebie i swoich dzieci.