Rozbudowa portu w Krynicy Morskiej idzie w dobrym kierunku

2022-03-17 09:35:30(ost. akt: 2022-03-17 10:49:10)

Autor zdjęcia: NDI

Grupa NDI od kilku miesięcy realizuje nowy projekt dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Oprócz przedłużenia o 65.5 m istniejącego pirsu pasażerskiego w porcie w Krynicy Morskiej zabezpieczy także skarpę i wydłuży nabrzeże postojowe o 50 metrów. Inwestycja odbywa się w formule „Wybuduj” oraz „Zaprojektuj i wybuduj”.

Gotowi do rozpoczęcia robót zasypowych


W ramach przedsięwzięcia mamy do zrealizowania pirs wykonany w konstrukcji grodzy ze ścianek szczelnych. Obecnie zainstalowaliśmy nie tylko wszystkie ścianki szczelne, a także kleszcze i ściągi. Można powiedzieć, że zasadniczy etap konstrukcji grodzy mamy za sobą. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót zasypowych — mówi Paweł Śpiewak, kierownik robót hydrotechnicznych z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac.

— W najbliższych tygodniach będziemy realizować roboty związane z zasypem grodzy oraz roboty czerpalne. W następnej kolejności do wykonania mamy roboty żelbetowe, a dalej wszystkie roboty instalacyjne, wykończeniowe i związane z montażem wyposażenia nabrzeża — kontynuuje Paweł Śpiewak z firmy NDI.

Przedłużenie istniejącego nabrzeża


Główna część tej inwestycji to przedłużenie istniejącego nabrzeża o 65,5 metrów w stronę Zalewu Wiślanego, czyli w kierunku południowo-wschodnim. Druga część inwestycji to wykonanie nowej części nabrzeża w kierunku do ulicy Gdańskiej. Jest to odcinek liczący ponad 140 metrów, w tym 50 metrów nabrzeża postojowego i ponad 90m umocnienia brzegu. Dodatkowo stworzona zostanie nowa droga dojazdowa i parking W ramach inwestycji zaplanowano również rewitalizację zieleni. Będzie więcej miejsca dla białej floty.

— Dzięki tej inwestycji poprawi się sytuacja bazowania i postoju jednostek w porcie w Krynicy Morskiej. Dla dużych jednostek pasażerskich uzyskamy ponad 120 metrów nowego nabrzeża, a jego wydłużenie zawęzi wejście do portu i go osłoni — przy wiatrach południowo-zachodnich falowanie będzie mniejsze. Poprawi to komfort użytkowników portu, w tym żeglarzy, a także marynarzy. Miasto Krynica Morska uzyska o wiele większy i ładniejszy port, co zwiększy także ruch żeglugowy, ruch turystyczny i zainteresuje nowych klientów – mówi Wojciech Żurawski, główny inspektor ds. elbląskiej delegatury Urzędu Morskiego w Gdyni.

Prace podczyszczeniowe i droga z oświetleniem


Przewidziano też prace podczyszczeniowe, umocnienie wschodniego odcinka brzegu Basenu Północnego (o długości 91 metrów) i północnego brzegu Basenu Północnego. W planach jest też wybrukowanie prawie 200 metrów pobliskiej drogi wraz z nowym oświetleniem oraz budowa parkingu na 22 samochody.

Prace nad rozbudową portu mają zakończyć się w jeszcze w tym roku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a koszt inwestycji wynosi 8 milionów złotych brutto. Znaczną część pokryje unijne dofinansowanie pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

NDI