Likwidacja Pogotowia Socjalnego w Elblągu po wymaganej konsultacji

2022-03-18 09:15:00(ost. akt: 2022-03-18 11:17:37)

Autor zdjęcia: na

W czwartek 17 marca na XXIII Rady Miejskiej ponownie poddano pod głosowanie uchwałę dotyczącą likwidacji Pogotowia Socjalnego. Tym razem naprawiono wcześniejszy błąd i zasięgnięto opinii związków zawodowych.
Elbląscy radni nie byli w tej sprawie jednomyślni —14 z nich było za zamknięciem jednostki budżetowej, 9 przeciw a 2 osoby wstrzymały się od głosu. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę o likwidacji Pogotowia Socjalnego.

— Dzisiejsza uchwała to formalność — Pogotowia Socjalnego już dawno nie ma, a pracownicy mają nowe miejsca pracy — powiedział Witold Wróblewski.

Podczas obrad radny Marek Pruszak odczytał oświadczenie przedstawicieli sześciu związków zawodowych z terenu Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu:

— Przyjmowanie osób nietrzeźwych do SOR WSZ jest dużym obciążeniem, ponieważ trafiają tam osoby wymagające natychmiastowej, specjalistycznej pomocy medycznej. Dodatkowe wizyty policjantów i osób nietrzeźwych w szpitalu mogą spowodować wzrost zakażeń lub zaszkodzić pacjentom, gdyż czas na udzielenie pomocy może się wydłużyć. Agresywni pacjenci stwarzają często zagrożenie dla innych pacjentów oraz personelu medycznego. Uważamy, że należy przywrócić Pogotowie Socjalne w Elblągu, które odciążyłoby i zapobiegło negatywnym skutkom przebywania w jednym miejscu pacjentów i osób nietrzeźwych.

Wiceprezydent Michał Missan odpowiedział na ten apel, twierdząc, iż zapoznał się z tą opinią i oznajmił: — Wiem, kogo reprezentuje te sześć związków — administracja, analityka, jest tam tylko jeden związek branżowy reprezentujący pielęgniarki i położne. Znam te wszystkie osoby i proszę mi uwierzyć, że nie mają one do czynienia z pracą na SOR-ze i trudno, aby wiążąco się na ten temat wypowiadały.

I dodał: — Przejeździłem 23 lata w karetce i woziłem pacjentów do SOR-u. Zapewniam z całą stanowczością, że Pogotowie Socjalne nie zapewniało tego, że do szpitala nie trafiali pijani pacjenci — bo trafiali. Byli tak upojeni, że ich życiu zagrażało niebezpieczeństwo — zawsze lądowali na SOR-ze— byli nawet odsyłani z Pogotowia Socjalnego.

I zaznaczył: — Mamy opinię związków, które nie są wiążące.

16 marca 2020 — przypomnijmy — kierownictwo PS zostało poinformowane, że w okresie pandemii do placówki kierowane będą osoby bezdomne z podejrzeniem koronawirusa. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia służby miejskie miały jednak otrzymać informację, że pracownicy pogotowia nie chcą przyjąć bezdomnego z podejrzeniem zakażenia.
– Od jednostki, której działalność powinna polegać na gotowości do sprostania tej nadzwyczajnej, wyjątkowej i niecodziennej sytuacji, powinniśmy szczególnie wymagać gotowości do wypełniania zadań, które zostały jej powierzone. Brak wykonywania obowiązków przez okres blisko dwóch tygodni doprowadził do sytuacji, że samorząd podjął decyzję o wygaszeniu Pogotowia Socjalnego – informował niemal dwa lata temu Witold Wróblewski.
5 maja pracownicy Pogotowia Socjalnego otrzymali wypowiedzenia, a wkrótce do sprawy włączył się wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, który podjął decyzję o wstrzymaniu zamknięcia Pogotowia Socjalnego.

Wojewoda warmińsko-mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały rady miasta Elbląga w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego z powodu braku konsultacji tej decyzji władz miasta ze związkami zawodowymi – informował Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody.

6 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę władz miasta, uznając decyzję wojewody o unieważnieniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego za słuszną.

Władze Elbląga złożyły jednak skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten – 28 stycznia 2022 – ją oddalił.


– Stwierdzić więc należy, że uchwała Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Pogotowia Socjalnego – mieści się w pojęciu aktu prawnego, objętym zakresem zadań związków zawodowych, ponieważ odnosi się wprost do działalności związków zawodowych, czyli reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy – pracowników jednostki objętej likwidacją – czytamy w uzasadnieniu decyzji NSA.
I dowiadujemy się: – Uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii związku zawodowego o projekcie aktu prawnego, odnoszącego się do przedmiotu działalności związku zawodowego określonego w ustawie o związkach zawodowych i statucie związku, stanowi naruszenie prawa, dające podstawę do podjęcia przez organ nadzoru rozstrzygnięcia stwierdzającego jej nieważność. Uznać więc należy, że ocena legalności tego rozstrzygnięcia dokonana przez Sąd pierwszej instancji była prawidłowa.

Władze Elbląga przekazały w piątek 4 lutego swoje stanowisko w związku z oddaleniem skargi kasacyjnej.


– Decyzja sądu oraz rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody o unieważnieniu uchwały dotyczy tylko i wyłącznie kwestii formalnych w procedurze podejmowania uchwały. Jedyne zastrzeżenie budził brak opinii związków zawodowych na temat projektu uchwały. Co ważne opinia ta nie jest wiążąca, a jest jedynie jednym z elementów procedury podejmowania uchwały. Dziwi jednak fakt, że NSA, oddalając naszą skargę, twierdzi, że konsultacje te są niezbędne, a w uzasadnieniu do decyzji sam powołuje się na wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Kielcach i Gliwicach, z których wynika, że tego typu uchwał nie trzeba konsultować ze związkami – czytamy w przekazanym dokumencie.

– Zgodnie z powszechną maksymą z decyzjami sądów się nie dyskutuje, skoro więc ostatecznie NSA wskazał błąd formalny w podejmowaniu uchwały – naprawimy go i raz jeszcze przeprowadzimy procedurę. Została ona już wszczęta – projekt uchwały przekazany został związkom zawodowym do zaopiniowania – informowały władze Elbląga.

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. on #3095848 | 109.241.*.* 18 mar 2022 21:41

    ...bo to dla dobra pracowników Pogotowia Socjalnego to pogotowie zostało zlikwidowane...bo często się słyszy , że wszystko to co robią samorządy to robią dla dobra obywateli.

    odpowiedz na ten komentarz

  2. Znawca tematu #3095760 | 88.220.*.* 18 mar 2022 09:30

    "Pracownicy mają nowe miejsca pracy" ... te słowa to kpina Panie Prezydencie. Mam pytanie : komu zaproponował Pan nowe miejsce pracy, bo z tego co wiem pracownicy zostali pozostawieni samym sobie. Niektórzy popadli w depresję i niestety, nie mogą liczyć na Pana pomoc.

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz