Policja apeluje: Niewybuchy wciąż groźne

2022-03-30 14:37:56(ost. akt: 2022-03-30 10:59:48)

Autor zdjęcia: 9BKPanc.

W mieście, na polu albo na plaży, w lesie albo na budowie – to miejsca, w których wciąż odnajdywane są niebezpieczne pozostałości z czasów II wojny światowej. Przedstawiamy zdjęcia z jednego z ostatnich zgłoszeń.
Chociaż II wojna światowa zakończyła się dziesiątki lat temu, to wciąż w życiu codziennym spotykamy się z jej pozostałościami. Nadal odnajdujemy przedmioty, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego. Niestety ludzka ciekawość okazuje się zgubna, prowadząc nie tylko do nieszczęść, ale i do śmierci. Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie, które powoduje oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że wojna, która tak naprawdę dobiegła końca, wciąż zbiera ofiary.

Przedstawiamy zdjęcia z jednego z ostatnich zgłoszeń. Pole uprawne w miejscowości Jachowo (gmina Lelkowo). Podczas przeszukania pola saperzy znaleźli 50 granatów moździerzowych (kal. 82 mm produkcji rosyjskiej). Wszystkie niewybuchy zniszczono w bezpiecznym miejscu.Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

Co zrobić, jeśli natrafisz na niewybuch?


Policją poucza, aby nie podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska
ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy znalezionych niewybuchów.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

Jakie informacje trzeba przekazać policjantom ?


Powiadamiając funkcjonariuszy istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat: miejsca odnalezienia niewybuchu, znalezionego przedmiotu, danych personalnych osoby zgłaszającej.

KPP Braniewo