Modernizacja roku 2021. Wśród nominowanych obiekty z Godkowa i Pasłęka

2022-04-05 12:02:32(ost. akt: 2022-04-05 09:25:33)

Autor zdjęcia: materiały konkursowe

Już od 1996 celem konkursu jest nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych, wyróżniających się na tle innych nie tylko estetyką, ale też funkcjonalnością i wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Tym razem na liście nominowanych obiekty z Godkowa i Pasłęka.
Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku to trwająca nieprzerwanie rywalizacja z tradycją sięgającą 1996 roku, która z każdą edycją buduje swój prestiż, powiększając liczbę uczestników i grono zwycięzców oraz wyróżnionych — przekazują organizatorzy.

Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za dane realizacje, traktując je jako ich wspólne dzieło. W aktualnej edycji konkursu mierzą się modernizację i nowo wybudowane obiekty, które ukończone zostały do pierwszego kwartał 2022 roku.

Na liście budowlanych przedsięwzięć z terenów Warmii i Mazur, które zostały zgłoszone do rywalizacji, znajduje się 13 obiektów i zadań, a wśród nich: zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku, zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie, kładka dla pieszych nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku, budowa i modernizacja zbiorników wodnych w Uroczysku Las Miejski na terenie Leśnictwa Zielony Dwór, rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie, termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Orneta — lecznica przy ul. Wodnej 1, budowa fili Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrym wraz ze świetlicą i sceną zewnętrzną, budowa Tężni Lidzbarskich przy ulicy Żytniej, Kinoteatr Harmonia po rewitalizacji dawnego kościoła ewangelickiego w Nowym Mieście Lubawskim, urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap, rewitalizacja Zamku Krzyżackiego w Szczytnie, a także modernizacja cerkwi i domu pogrzebowego Parafii Grekokatolickiej p.w. Opieki Matki Bożej w Godkowie i modernizacja zabytkowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2164N, ulicy Zamkowej w Pasłęku.

Cerkiew i dom pogrzebowy w Godkowie


W miejscowości Kupna pod Przemyślem znaleziono pochodzącą z początku XVIII w. cerkiew greckokatolicką. Przetrwała działania wojenne, jednak na skutek deportacji ludności ukraińskiej w 1947 r. zaczęła ulegać stopniowej degradacji.

Gdy podjęto próby jej przeniesienia, była to ruina z jedynie słabo zachowanymi elementami dwóch ścian. Prof. Romana wraz z grupą studentów zabezpieczyli ten materiał, po czym został on przewieziony do Godkowa w 2011 r. Część mieszkańców Kupnej była przeciwna temu procesowi, twierdząc, że powinno to pozostać na swoim miejscu, lecz dzięki dialogowi udało się ich przekonać, że to ma na celu ratowanie jej jako obiektu i danie nowego życia jako miejscu modlitwy.

Pod względem architektonicznym jest przepiękną budowlą, wyróżnia się, a jednocześnie wpisuje się w region. Godkowo często jest kojarzone właśnie z cerkwią.

Pod względem konserwacji zabytków jest to ewenement na skalę ogólnopolską, że udało się przenieść świątynię z południa. Niestety przepisy tego dotyczące są niezwykle restrykcyjne i w wielu przypadkach świątynie niszczeją, ponieważ w miejscach, w których się znajdują, nie ma wiernych. Pod względem historycznym jest to pewna kontynuacja tradycji. To, że udało się uratować coś, co było skazane na zaprzepaszczenie.

Dom pogrzebowy zbudowano w formie i tradycji materiałowej charakterystycznej dla okolic Pasłęka — ściany wykonano z kamienia polnego. Nowe ze starym — symbioza z poszanowaniem zastanej wartości. Jej bryła wraz z dzwonnicą dopełniły kompozycji złożonej także cerkwi i cmentarza oraz ogrodzenia.


Zabytkowy most w Pasłęku


Przebudowany zabytkowy most posiada konstrukcję jednoprzęsłową, o przęśle zwieńczonym łukiem murowanym z cegły czerwonej, maszynowej, wspartej na przyporach wzniesionych z otoczaków i ciosów granitowych, ze ścianami czołowymi również z kamienia.

Przebudowa mostu ceglano-kamiennego polegała na wykonaniu pod powierzchnią jezdni, nad sklepieniem ceglanym, niezależnej konstrukcji odciążającej, zgodnie z opracowanym programem konserwatorskim.

Wzmocnienia mostu łukowego dokonano przez wykonanie przęsła z belek „Kujan L-12" opartych na oczepie pali wierconych CFA. Przenosi ono obecnie całość obciążeń od ruchu kołowego. Stara konstrukcja (sklepienie ceglane) pozostaje bez zmian i znajduje się pod nowym wzmocnieniem.Elbląski pałac zwycięzcą


W roku 2020 wśród ocenianych inwestycji zrealizowanych w 2019 znalazł się zabytkowy elbląski pałac Augusta Abbega.

Pałac pełniący dziś funkcję siedziby Nadleśnictwa Elbląg powstał w latach 1810-1811 na zlecenie radcy handlowego i byłego konsula królewskiego Augusta Abbega. Po I wojnie światowej teren, na którym znajduje się budynek, został przekazany ówczesnemu nadleśnictwu.

Po II wojnie ziemie znów należały do Polski i zostały przekazane Lasom Państwowym. Pałac jest siedzibę Nadleśnictwa Elbląg od 1945. Budynek wraz z całym założeniem wokół niego i zabytkową aleją wpisane są do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

W 2019 — przypomnijmy — zakończono gruntowny, dwuetapowy remont obiektu. Podczas pierwszego z nich wykonano docieplenie i wzmocnienie stropodachu, a także wymieniono wszystkie drzwi zewnętrzne i okna. Drugi etap inwestycji rozpoczął się w 2018 i obejmował pozostałe prace termomodernizacyjne. Wymieniono źródło ciepła, klimatyzację, wentylację, oświetlenie. Wszystkie prace przebiegały pod kontrolą konserwatora zabytków.

Wewnątrz pałacu pozostawiono odkryty fragment ceglastej ściany, który przypomina o historii budowli. Pałac Abbega cieszy oko nie tylko w dzień, ale dzięki oświetleniu zewnętrznemu można podziwiać jego urok również po zmroku.

Pałac Augusta Abbega w Elblągu
Fot. Marek Lewandowski
Pałac Augusta Abbega w Elblągu


Kapituła konkursu uznała budynek nadleśnictwa za najlepszą modernizację roku 2019. Elbląskich leśników doceniono za umiejętne połączenie zabytkowego charakteru budynku z nowoczesnością, a jednocześnie zadbanie o pełną funkcjonalność zabytku jako obiektu użyteczności publicznej — informował w 2020 Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg.