W gminie Rychliki będzie drugi Buczyniec

2022-05-05 16:10:43(ost. akt: 2022-05-07 11:07:09)

Autor zdjęcia: EG

Już za dwa lata gmina Rychliki będzie mogła szczycić się drugim Buczyńcem, bo tak planowaną inwestycję nazywa wójt Zbigniew Lichuszewski. Mowa o budowie nowego nadbrzeża z kompleksem pieszym i obrotnicą. List intencyjny został już podpisany.
We wtorek 8 lutego — przypomnijmy — w Urzędzie Gminy Rychliki odbyło się spotkanie z Andrzejem Winiarskim, dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dyskusja dotyczyła wykorzystania potencjału turystycznego terenów wzdłuż Kanału Elbląskiego. Szczególną uwagę zwrócono na dużą działkę należącą do gminy Rychliki pomiędzy pochylniami Całuny i Jelenie leżącą wzdłuż Kanału Elbląskiego, tuż przy moście w Jelonkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527.

— Obecnie jest tam mały parking, który w sezonie robi się bardzo ciasny. Chciałbym skorzystać z pomocy rządu i pozyskać pieniądze na zagospodarowanie tego terenu, czyniąc go równie atrakcyjnym, jak teren wokół pochylni Buczyniec. Zadeklarowaliśmy chęć dalszej współpracy przy projektach infrastrukturalnych powiązanych z Kanałem Elbląskim — informował wówczas Zbigniew Lichuszewski, wójt gminy Rychliki.

W czwartek 5 maja przy pochylni w Buczyńcu został podpisany list intencyjny pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a gminą Rychliki. Dotyczy on współpracy przy rozbudowie infrastruktury Kanału Elbląskiego przy pochylni Jelenie.

W uroczystości wzięli udział między innymi wojewoda Artur Chojecki, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski, prezes Wód Polskich Przemysław Daca, poseł na sejm Zbigniew Babalski, wójt gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski oraz Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

— Cieszy mnie fakt podpisania tego listu intencyjnego. Już za dwa lata stosunkowo niedużym kosztem uda się w sposób nowatorski i nowoczesny zmodernizować i wybudować jedną obrotnicę i nadbrzeże dzięki przekazanym przez gminę Rychliki do zagospodarowania gruntom. Uda się również wygospodarować parking przy nowym miejscu cumowania statków — mówił Grzegorz Witkowski.

I zaznaczył: — Kanał Elbląski jest kołem zamachowym dla Warmii i Mazur, części elbląskiej i trójmiejskiej. W połączeniu z planowanym do oddania już we wrześniu tego roku kanałem żeglugowym ma szansę stać się bardzo spójną linią żeglugową i turystyczną. Grzechem byłoby nie wykorzystać tego potencjału.

Zwiększenie dostępności Kanału Elbląskiego


Wody Polskie odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale także udostępnianie i upowszechnianie takich miejsc jak Kanał Elbląski. Dbają też o bezpieczeństwo wypoczywających.


— Pochylnie są obiektami historycznymi. Problemem jest to, że do tej pory były nadmiernie eksploatowane, gdyż turyści pływali zasadniczo przez dwie pochylnie. Nasze wspólne działania zmierzają do tego, aby promować turystykę dłuższą, stąd pomysł na nawiązanie współpracy z gminą. Przekaże ona odpowiednie działki, które wykorzystamy do infrastruktury turystycznej. Zamierzamy wybudować za pochylnią Jelenie nadbrzeże z kompleksem pieszym i obrotnicą, aby promować przepływanie przez wszystkie pochylnie. Wtedy będą one zdecydowanie mniej eksploatowane, będzie mniej awarii i starczą nam na dłużej — wyjaśniał Przemysław Daca.

A Andrzej Winiarski dodał: — Jednym z powodów podjęcia się omawianej inwestycji jest zwiększenie przepustowości Kanału Elbląskiego. Wzrost ruchu turystycznego na tych obiektach powoduje ogromne obciążenie zabytkowych pochylni. W tym roku przeprowadzono zmianę dokumentacji techniczno-ruchowej pozwalającej na ruch jednostek w obu kierunkach na terenie pochylni. Ma to za zadanie dwukrotnie zwiększyć przepustowość tego obiektu bez nadmiernego obciążenia maszynowni. Inwestycja pozwoli również na odkrycie nowych terenów. Zyska na tym nie tylko gmina Rychliki, ale także miejscowości ościenne.
Na ten rok zaplanowano ustalenie koncepcji inwestycji z konserwatorem zabytków i zlecenie dokumentacji na stworzenie projektu. W przyszłym roku po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód ma zostać ogłoszony przetarg na całą inwestycję. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 7 mln złotych.

Wsparcie z regionu


Inwestycję wsparli politycy z regionu.

— Chyba nie zawsze do tej pory docenialiśmy to, co tutaj mamy. Jeśli zaniedbamy cokolwiek, to trudno będzie to odbudować — zauważył Zbigniew Babalski.

— Jesteśmy w miejscu, które jest cudem w skali światowej. To jest rzecz, którą warto rozwijać i promować — dodał Artur Chojecki.

Natomiast Gustaw Marek Brzezin poinformował, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego chce przeznaczyć na rozwój infrastruktury turystycznej wokół Kanału Elbląskiego pieniądze zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym na nową perspektywę finansową UE.

— Planujemy przeznaczyć ponad 400 mln zł na Kanał Elbląski, w tym 280 mln zł na rozwiązania techniczne. Istnieje potrzeba rozwoju subregionu kanałowego — to konieczność i przyszłość dla nas wszystkich — powiedział na zakończenie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Ewelina Gulińska