Lekarz bez odpowiednich uprawnień? Szpital Miejski w Elblągu odpowiada

2022-06-22 16:24:00(ost. akt: 2022-06-22 16:23:46)
Naszego czytelnika niepokoi polityka kadrowa w Szpitalu Miejskim w Elblągu

Naszego czytelnika niepokoi polityka kadrowa w Szpitalu Miejskim w Elblągu

Autor zdjęcia: kk

Otrzymaliśmy wiadomość od czytelnika, którego niepokoi polityka kadrowa w Szpitalu Miejskim w Elblągu. Jego zdaniem postępowanie władz szpitala może doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów placówki.
Od czasu pandemii Covid-19 w Polsce – według uproszczonych zasad, które jak większość rozporządzeń z czasu epidemii mogą budzić wątpliwości — pracują lekarze z Ukrainy. Podobnie jest w Szpitalu Miejskim w Elblągu. Początkowo praca ukraińskich lekarzy dotyczyła tylko covidowego Oddziału Intensywnej Terapii, a po kilku miesiącach — za zgodą kierownika oddziału — pełnili tam samodzielne dyżury — zaczyna swoją relację nadawca wiadomości.
Wszystko miało się zmienić, gdy oddziały covidowe zniknęły.

— Uruchomiony został 7-łóżkowy oddział intensywnej terapii, działają też dwa bloki operacyjne obsługujące oddziały zabiegowe (chirurgia ogólna, chirurgia ręki, ortopedia, traumatologia i chirurgia dziecięca). Za zgodą dyrekcji i kierownika oddziału jeden z ukraińskich lekarzy dostał zgodę na pracę na tych samych warunkach co lekarze specjaliści z oddziału, a posiada on warunkowe prawo wykonywania zawodu, co jest dostępne publicznie w rejestrze lekarzy — przekazuje nasz czytelnik.

I zaznacza: — Ciekawe, że duży szpital miejski z działem prawnym wykazuje niezrozumienie prawa w kwestii uprawnień lekarza z warunkowym prawem wykonywania zawodu. Według polskiego prawa warunkowe prawo wykonywania zawodu umożliwia bardzo ograniczone „uprawianie” zawodu lekarza. Taki dokument otrzymują lekarze po studiach na czas stażu podyplomowego, który po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego jest wymieniany na pełne prawo wykonywania zawodu. Wtedy dopiero według polskiego prawa lekarz może ubiegać się o rozpoczęcie specjalizacji w określonej dziedzinie.

Jak podkreśla nadawca wiadomości, anestezjologia i intensywna terapia posiadają określone standardy postępowania, a lekarz z warunkowym prawem wykonywania zawodu — traktowany jak stażysta podyplomowy — może tak naprawdę przy pacjencie wykonać niewiele czynności.

— Tymczasem od początku kwietnia 2022 wspomniany lekarz z Ukrainy coraz częściej pełni samodzielne dyżury — zarówno na oddziale intensywnej terapii, jak i z zakresu anestezjologii, która obejmuje również znieczulenia dzieci. Z powodu zbliżającego się okresu urlopowego, jak i braku zainteresowania odchodzącymi z pracy w szpitalu – z różnych powodów – anestezjologami, jest coraz więcej dni, w których pełny skład dyżurowy – trzech lekarzy – jest ograniczany do dwóch. A lekarz, o którym piszę, jest wielokrotnie wpisywany na takie dyżury. Wówczas na miejscu pozostaje tylko jedna osoba z uprawnieniami — opowiada czytelnik.

Autor nadesłanej na naszą redakcyjną skrzynkę wiadomości pyta: — Czy naprawdę musi umrzeć ktoś z naszych bliskich, by dyrekcja szpitala zrozumiała, że zatrudnianie osób bez uprawnień nie jest metodą na problemy kadrowe? Przecież nikt nie zatrudnia stażystów na samodzielnych stanowiskach żadnego oddziału! Nie mam pojęcia, czym kieruje się kierownik oddziału — na pewno nie finansami, bo wspomniany lekarz otrzymuje wynagrodzenie polskiego specjalisty.

— Może to tylko głupota, może jest jakiś inny powód, niemniej jednak jest to prosta droga do tragedii... — kończy nadawca.

A co na to szpital?


— Informuję, że w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu pracownicy zatrudniani są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspomniany lekarz zatrudniony jest w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu na podstawie prawa wykonywania zawodu wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku. Zgodnie z przepisami pracuje pod nadzorem Koordynatora Oddziału Intensywnej Terapii — przekazuje rzeczniczka placówki Małgorzata Adamowicz.

Sprawdziliśmy rejestr. Pod nazwiskiem wspomnianego lekarza widnieje taka adnotacja: — Specjalizacja uzyskana na Ukrainie — anestezjologia. MZ udziela zgody na wykonywanie zawodu lekarza w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, przez okres 5 lat od dnia wydania dokumentu „PWZ”, o którym mowa w art. 7 ust. 13 „ustawy ozlild” z zastrzeżeniem, że przez pierwsze trzy miesiące zatrudnienia w zawodzie lekarza na terytorium RP wykonywać będzie zawód pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizacje II stopnia lub tytuł specjalisty. Termin ważności PWZ 2023-05-18.