Zakaz kąpieli w rzece Elbląg. Kąpiel wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia i życia!

2022-06-13 11:45:50(ost. akt: 2022-06-13 12:10:48)
Kąpiel w okolicach mostu kolejowego nad rzeką Elbląg nie raz już zakończyła się tragedią

Kąpiel w okolicach mostu kolejowego nad rzeką Elbląg nie raz już zakończyła się tragedią

Autor zdjęcia: Arkadiusz Kolpert

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Elbląg przypomina o obowiązującym zakazie kąpieli w rzece Elbląg.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu, rzeka Elbląg znajduje się w granicach ww. portu. Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. (§96 pkt.7) został wprowadzony i nadal obowiązuje m.in. zakaz kąpieli i nurkowania.

— Są miejsca, w których nieodpowiedzialne osoby kąpią się, ryzykując życie i zdrowie. Do takich miejsc z pewnością można zaliczyć rzekę Elbląg w rejonie mostu kolejowego, a także tzw. ciepłą wodę. Informujemy, że służby bezpieczeństwa i porządku przy wykorzystaniu sprzętu pływającego będą patrolować rzekę Elbląg. Za złamanie zakazu kąpieli grozi mandat karny — do 250 zł lub kara nagany — przekazuje Urząd Miejski w Elblągu.