Gmina Pasłęk: Miejscowość Nowe Kusy zmieni się w Całuśne Łąki

2022-06-17 18:02:20(ost. akt: 2022-06-17 18:27:58)

Autor zdjęcia: EK

Oddolny pomysł na poprawę wizerunku miejscowości Nowe Kusy stał się realny. Mieszkańcy już cieszą się, że będą mogli rozwijać wioskę w ramach specjalizacji, która przyjęła nazwę „Całuśne Łąki”.
W miejscowości Nowe Kusy realizowany jest projekt ze środków marszałka województwa w ramach Małych Grantów Sołeckich i z pieniędzy gminy Pasłęk w ramach Funduszu Sołeckiego. Dzięki realizacji zadania wieś zyska nowy wystrój i zostanie wioską tematyczną pod nazwą „Całuśne Łąki” — przekazuje Halina Cieśla, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo."

W ramach odbywającego się pleneru powstanie rzeźbiona ławka z całującymi się rybkami oraz rzeźba tulącej się pary i dwa witacze.

Miejscowość zyska też miejsce do spotkań — przy stawie gdzie zaplanowano ulokowanie powstających rzeźb — staną zestawy ławek, posiana zostanie kwietna łąka i posadzone rośliny ozdobne.
Wioski w gminie Pasłęk łączą się i wspierają w celu wspólnego rozwoju w ramach partnerstwa „Wieś z charakterem”. Wieś Nowe Kusy będzie kolejną tematyczną miejscowością w gminie Pasłęk.

— Aniołowo to Anielska wioska, w Mariance są Mariańskie Ogrody, w Rzecznej — Świat Koni i dołączą teraz Całuśne Łąki — wymienia Halina Cieśla.

— Widzimy duże zaangażowanie mieszkańców w ten projekt. To pierwsze takie zadanie, na które mają realny wpływ — dodaje na zakończenie.