Zbigniew Pietkiewicz: Najważniejszy jest kontakt z ludźmi

2022-06-25 17:00:00(ost. akt: 2022-06-23 17:59:05)
Najważniejsza jest umiejętność pracy z ludźmi i poparcie lokalnej społeczności — mówi burmistrz Frombork

Najważniejsza jest umiejętność pracy z ludźmi i poparcie lokalnej społeczności — mówi burmistrz Frombork

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Chciałbym stworzyć mieszkańcom dobre i bezpieczne miejsce do życia oraz jak najlepiej wywiązać się z nałożonych zadań. Mój priorytet to przede wszystkim kontakt z mieszkańcami — mówi Zbigniew Pietkiewicz, który od 2018 roku jest burmistrzem Fromborka.
Jego przygoda z samorządem zaczęła się w 2014 roku, kiedy to został wybrany na radnego Rady Miejskiej we Fromborku. W tej samej kadencji został również sołtysem sołectwa Ronin-Nowiny. 4 listopada 2018 roku mieszkańcy zadecydowali, że to właśnie Zbigniew Pietkiewicz zostanie burmistrzem miasta i gminy Frombork.
Fot. archiwum prywatne

Problemy fromborskiego samorządu


Głównym problemem są finanse, w tym zmniejszone dochody gminy, niepokrywające wciąż rosnących wydatków, co głównie wiąże się między innymi ze zmniejszeniem dochodów z PIT. Wprowadzone zmiany w systemie podatkowym w Polsce powodują obniżenie dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszenie dochodów samorządów związane jest także z czynnościami mającymi na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców, np. poprzez umorzenie podatku od nieruchomości czy czasowego niepobierania czynszów — mówi Zbigniew Pietkiewicz.
I dodaje: — Wpływy z podatków to najważniejsza grupa dochodów własnych gmin, a kluczowe znaczenie ze względu na wielkość wpływów ma podatek od nieruchomości. Z perspektywy potrzeb gminy, również spowodowanymi skutkami pandemii, wydaje się zasadnym, aby problem niedofinansowania zadań publicznych został częściowo załagodzony poprzez zwiększenie udziału transferów z budżetu państwa w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w tych sferach wydatków, które wymagają większego dofinansowania.
Na fromborskim Osiedlu Słonecznym powstały trójwymiarowe pasy 3D dla pieszych
Fot. UM Frombork
Na fromborskim Osiedlu Słonecznym powstały trójwymiarowe pasy 3D dla pieszych


Inwestycje pomimo trudności


Mimo trwającej pandemii i borykania się z ograniczonymi środkami finansowymi wiele ważnych przedsięwzięć zostało podczas kadencji Zbigniewa Pietkiewicza zrealizowanych bądź rozpoczętych.

— Zawarłem umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku — doposażenie I odcinka mola”. Dzięki temu na odcinku 100 metrów bieżących istniejącego betonowego mola spacerowego zamontowano balustradę zabezpieczającą składającą się z 50 sztuk barierek zabezpieczających oraz dwie lampy solarno-ledowe. Nastąpił odbiór zmodernizowanego parkingu przy bloku mieszkalnym nr 1 na ulicy ZHP. Nowy parking zyskał dodatkowo 5 miejsc postojowych. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina Frombork otrzymała dofinansowanie na modernizację kotłowni miejskiej na biomasę. Ważnym zadaniem jest też przebudowa Placu Górników, stanowiąca kolejny etap rewitalizacji obszaru Starego Miasta we Fromborku. Wcześniej odnowiono zabytkowy Kanał Kopernika i rynek miejski. W ramach inwestycji zostaną wykonane między innymi modernizacja nawierzchni placu, modernizacja ciągów pieszych, oświetlenie placu, elementy małej architektury, zmiana w zagospodarowaniu istniejącej zieleni i zaplanowanie nowych nasadzań, miejsca postojowe dla rowerów i scena — wymienia burmistrz Fromborka.

— W I kwartale 2022 roku zostały złożone trzy wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na dwa dni z nich przyznano dofinansowanie. Dzięki dotacjom nastąpi rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Frombork oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy Frombork — zapowiada Pietkiewicz.

Priorytety burmistrza


Chciałbym stworzyć mieszkańcom dobre i bezpieczne miejsce do życia oraz jak najlepiej wywiązać się z nałożonych zadań. Moje priorytety to przede wszystkim kontakt z mieszkańcami, dbanie o dobry stan dróg w mieście i na terenie gminy. Ważne są dla mnie także zadania z zakresu ciepłownictwa, oświaty oraz zagospodarowania terenów zielonych na odpoczynek — tłumaczy burmistrz.
— Uważam, że najważniejsza jest umiejętność pracy z ludźmi i poparcie lokalnej społeczności. Ważne jest oczywiście także efektywnie planowanie swoich działań — zaznacza.
Operacja 1001 — Frombork” to akcja ZHP podjęta dla uczczenia 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, której celem była odbudowa Fromborka
Fot. UM Frombork
Operacja 1001 — Frombork” to akcja ZHP podjęta dla uczczenia 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, której celem była odbudowa Fromborka

Fot. UM Frombork

Rok 2023 będzie we Fromborku Rokiem Mikołaja Kopernika
Fot. Aleksandra Szupieńko
Rok 2023 będzie we Fromborku Rokiem Mikołaja Kopernika

Życie kulturalne Fromborka


Wśród wielu innych zaplanowanych wydarzeń zaplanowanych na ten rok, główne cykliczne imprezy to: XIX Dni Fromborka, IV Fromborski Bieg Copernicusa, Fromborski Jarmark Odpustowy, Dożynki Gminne i Fromborski Jarmark Świąteczny — wylicza burmistrz Fromborka.
I zdradza: — W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. Dlatego rok 2023 ogłoszony zostanie Rokiem Mikołaja Kopernika. W 2023 przypada też 50. rocznica zakończenia „Operacji 1001 — Frombork”, wielkiej akcji Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1966-1973 podjętej dla uczczenia 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, której celem była odbudowa Fromborka — poważnie zniszczonego podczas II wojny światowej. Obchody tej rocznicy we Fromborku zostały zaplanowane na 12 sierpnia na zrewitalizowanym Placu Górników. Uroczyste otwarcie Placu Górników planowane jest podczas obchodów wraz z odsłonięciem odnowionej tablicy upamiętniającej „Operację 1001 – Frombork”. W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia ogłosiłem na początku kwietnia konkurs na logo — znak graficzny tych obchodów. Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, charakteryzującego się prostotą, ponadczasowością i łatwością zapamiętania — nawiązującego do tego wydarzenia. Logo będzie wykorzystywane również do promocji Fromborka. Nagroda w konkursie wynosi 6 tysięcy złotych. Prace konkursowe można składać do 10 lipca.
Ewelina Gulińska