Kończy się czas na obowiązkowe złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania. Spóźnialskim grożą wysokie kary

2022-06-29 11:47:21(ost. akt: 2022-06-29 11:57:00)

Autor zdjęcia: CEEB

Tylko do czwartku 30 czerwca właściciele domów, zarządcy budynków mają czas na złożenie deklaracji o źródle ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za niezłożenie deklaracji może grozić nawet 5 tys. zł grzywny.
Właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, muszą złożyć deklarację dotyczącą źródła ogrzewane nieruchomości do 30 czerwca. Obowiązek ten dotyczy źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca ubiegłego roku. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, to właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu - do 5 tys. zł.


W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku. Natomiast w imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych powinien to zrobić zarządca, np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa. Zdarza się, że poza głównym źródłem ogrzewania budynku, czyli np. przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej, mieszkańcy korzystają z dodatkowych, indywidualnych źródeł.

Jednym z najważniejszych celów uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza w naszym kraju. Dzięki bazie będzie znana dokładna liczba źródeł ogrzewania oraz ich rodzaj.


Deklaracje online można złożyć tutaj.


Mimo że deklaracje dotyczące źródła ciepła można było składać od 1 lipca 2021 roku, to ich popularność istotnie wzrosła na początku bieżącego roku, kiedy to weszły w życie przepisy dotyczące dodatku osłonowego będącego elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Aby móc skorzystać z podwyższonej kwoty dodatku należało mieć wpis do CEEB.

Uchwalona w ubiegłym tygodniu ustawa mająca chronić konsumentów przed wysokimi cenami węgla przewiduje również, że podczas zakupu węgla - w preferencyjnej cenie - trzeba będzie okazać deklarację wpisu źródła ciepła do CEEB.