Nieprawidłowo zaparkowane hulajnogi w Elblągu. Straż miejska interweniowała 60 razy

2022-07-05 12:48:47(ost. akt: 2022-07-06 08:24:56)

Autor zdjęcia: SM Elbląg

Popularność hulajnóg elektrycznych wciąż rośnie. Niestety te źle zaparkowane, to bolączka mieszkańców i kierowców Elbląga. Od czerwca 2022 strażnicy miejscy interweniowali wobec nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg ponad 60 razy.
Artykuł 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 z póź. zm.) reguluje zasady parkowania m.in. hulajnóg. Zgodnie z nim:

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca — jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.

Łamanie przepisów ruchu drogowego na hulajnodze jest karane tak samo, jak w przypadku kierowania rowerem.

Użytkownicy hulajnóg nie tylko zobowiązani są do parkowania hulajnóg zgodnie z przepisami — zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym znaków drogowych.

Pozostawiona na środku jezdni, chodnika czy drogi dla rowerów hulajnoga stwarza realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego — kierujących, pieszych czy rowerzystów.