Co robi Straż Miejska w Elblągu i ile kosztuje jej utrzymanie?

2022-07-14 15:57:56(ost. akt: 2022-07-14 12:46:05)
 Zdaniem naszej czytelniczki patroli strażników miejskich w parkach jest za mało

Zdaniem naszej czytelniczki patroli strażników miejskich w parkach jest za mało

Autor zdjęcia: SM Elbląg

Opnie mieszkańców na temat pracy strażników miejskich w Elblągu są różne — od pozytywnych do negatywnych. Często podnoszony jest jednak zarzut, że funkcjonariuszy tej formacji w naszym mieście brakuje, a ich praca nie zawsze jest widoczna.
Do naszej redakcji zgłosiła się czytelniczka, która przedstawiła problem związany z poczuciem bezpieczeństwa podczas spacerów po parku Traugutta.

— Boję się o swoje bezpieczeństwo, gdy spaceruję nawet w dzień z wnuczką. Nie widzę nigdy strażników miejskich — a codziennie odwiedzam park Traugutta. Często zaczepiają mnie osoby, które chcą „pożyczyć” kilka złotych — gdy odmawiam, bywają agresywne. Zdarza mi się też spotykać śpiących ludzi na ławkach. Proszę o interwencję w tej sprawie — przekazuje pani Krystyna.

Z zapytaniem o ilość strażników i częstotliwość patrolów w parkach zwróciliśmy się do Straży Miejskiej w Elblągu.

— Straż Miejska w Elblągu posiada 27,5 etatów. Obecnie zatrudnionych jest 26 osób — 7 dni w tygodniu w systemie dwuzmianowym oraz przy obsłudze monitoringu wizyjnego miasta Elbląg — całodobowo 7 dni w tygodniu — przekazuje Ilona Łojewska, starszy inspektor do spraw wykroczeń w Straży Miejskiej w Elblągu.

I dodaje: — Posiadamy 2 wakaty na stanowiska strażnicze, na które w dniu 12 lipca 2022 rozpoczął się nabór.

Poszukiwani są dwaj kandydaci do pracy w tej formacji. Aplikować może każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, ma ukończone 21 lat, legitymuje się co najmniej wykształceniem średnim lub średnim branżowym i posiada sprawność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań strażnika miejskiego.

Kandydaci powinni też posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie być karani za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe. Muszą też posiadać zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nienaganną opinią.

Przyszłemu strażnikowi miejskiemu oferowane są: umowa o pracę na czas określony do 12 miesięcy, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3080 zł brutto, możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym od 3250 zł brutto, dodatek za staż pracy, „trzynasta pensja”, premie kwartalne i świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Straż miejska w liczbach


W budżecie Elbląga w 2022 roku na utrzymanie straży miejskiej zaplanowano ponad 2 mln zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników prawie 1,5 mln zł. Przewiduje się, że wpływy z tytułu grzywien i mandatów nakładane przez strażników miejskich zasilą kasę miejską kwotą 75 tys. zł.

— Koszty utrzymania strażników wzrosły o wartość podwyżki wynagrodzeń. Są też wypadkową podwyżek cen usług — w tym kosztów szkoleń podstawowych i BHP i badań lekarskich oraz wzrostem cen towarów — umundurowania, środków czystości BHP i posiłków regeneracyjnych. Szczegółowa analiza kosztów utrzymania strażnika względem roku poprzedniego nie została przeprowadzona — wyjaśnia Ilona Łojewska.
W 2022 roku strażnicy miejscy wykonali 102 dyspozycje usunięcia pojazdów
Fot. SM Elbląg
W 2022 roku strażnicy miejscy wykonali 102 dyspozycje usunięcia pojazdów

W pierwszym półroczu 2022 roku strażnicy miejscy w Elblągu zastosowali 605 razy środek oddziaływania wychowawczego, nałożyli 441 mandatów i skierowali 20 wniosków do sądu. W tym okresie strażnicy miejscy unieruchomili też przy pomocy urządzenia do blokowania kół 241 pojazdów oraz wykonali 102 dyspozycje usunięcia pojazdów. 2 osoby zostały doprowadzone do izby wytrzeźwień, 245 razy konwojowano dokumenty lub inne przedmioty wartościowe. W pierwszym półroczu strażnicy miejscy przyjęli 2327 zgłoszeń od mieszkańców, 973 z nich dotyczyło zakłócania porządku publicznego i spokoju, 1782 zagrożeń w ruchu drogowym, 7 ochrony środowiska, 37 awarii technicznych a 89 — zwierząt.