Maciej Romanowski: Robimy to, co ważne dla ludzi

2022-07-23 10:13:00(ost. akt: 2022-07-23 10:29:48)

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Dziewięć gmin i blisko 60 tysięcy mieszkańców — każdy z innymi potrzebami i oczekiwaniami, którym od ośmiu lat stara się sprostać cieszący się dużym zaufaniem starosta Maciej Romanowski. Jakie było dla powiatu elbląskiego pierwsze półrocze bieżącego roku?
Powiat elbląski obchodzi w tym roku swoje 22 urodziny — utworzony został bowiem w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Od 2014 roku funkcję starosty elbląskiego pełni pasłęczanin Maciej Romanowski.

— W tym roku z okazji urodzin powiatu przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców nie lada gratkę muzyczną. Obchody 22-lecia istnienia powiatu elbląskiego uświetni koncert Stanisława Sojki, który odbędzie się 28 sierpnia w kościele pod wezwaniem bł. Jerzego Matulewicza w Pasłęku przy ul. Kopernika 28 — zapowiada pan starosta.

I dodaje: — Jak co roku w sierpniu — w dniach 24-28 — odbędą się już po raz dwudziesty szósty Świętojańskie Zawody Balonowe o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jaka była pierwsza połowa tego roku dla powiatu elbląskiego?
— Niewątpliwie inna od dotychczasowych. Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała kolejne po pandemii COVID-19 istotne zaburzenia w gospodarce światowej i regionalnej. Zaobserwowaliśmy skokowy wzrost cen na rynkach zarówno dostaw, usług, jak i robót budowlanych, co oczywiście przekłada się na realizowane przez powiat umowy, w tym głównie dotyczące inwestycji — odpowiada Maciej Romanowski.

— Robimy jednak wszystko, co można, by zrealizować przy niewystarczających na zaspokojenie wszystkich potrzeb środkach jak najwięcej tych najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji — przyznaje starosta.

W pierwszym półroczu 2022 roku udało się między innymi wyremontować lub przebudować drogi na łączną kwotę blisko 4,7 miliona złotych — to przede wszystkim droga powiatowa nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica oraz nr 1144N na odcinku Kwietnik – Zastawno.

— W trakcie realizacji jest m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie — etap I, a także remonty dróg: nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego, nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo oraz nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik — etap I, gdzie dofinansowanie z Lasów Państwowych wynosi 960 tysięcy złotych — wylicza Maciej Romanowski.

— Wykonaliśmy remont odwodnienia na ul. Zamkowej w Pasłęku, remonty mostów, chodników oraz przebudowy przejść dla pieszych. Łączna wartość inwestycji aktualnie realizowanych wynosi blisko 15,2 milionów złotych. Planujemy już kolejne przedsięwzięcia drogowe, w tym m.in. przebudowę mostu drogowego przez rzekę Tinę w miejscowości Różany oraz remont pobocza drogi powiatowej nr 1132N na odcinku Pagórki – Łęcze — zapowiada starosta elbląski.

Powiat otrzymał dofinansowanie równe 14 milionów złotych w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkół w Pasłęku. Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

To nie wszystko.
Niewątpliwie ważne dla powiatu elbląskiego i jego mieszkańców są zadania inwestycyjne realizowane przez Szpital Powiatowy w Pasłęku. W tym roku zakończyła się podjęta w związku z pandemią COVID-19 modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych. W ramach tego zadania utworzono m.in. trzyłóżkowy oddział barierowy dla pacjentów z SARS-CoV2, zmodernizowano pracownię RTG oraz zakupiono nowy aparat rentgenowski. Łączna wartość tej inwestycji wyniosła ponad 3,3 mln złotych. Obecnie szpital prowadzi inwestycję pn. „Budowa budynku na potrzeby Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego”, której łączny koszt realizacji wynosi ponad 7 milionów złotych — przekazuje Maciej Romanowski.

W planach jest jeszcze pozyskanie unijnych środków na zakup sprzętu do tomografii komputerowej, a także modernizacja istniejących na terenie szpitala budynków, by stworzyć pracownię tomograficzną połączoną z budynkiem głównym szpitala. Przebudowany ma też zostać podjazd dla karetek.

Dla mieszkańców powiatu ważna jest też dobra komunikacja między miejscowościami.

— Kontynuujemy więc kolejny rok jako główny organizator przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania, które zapewniają zwiększenie dostępności połączeń autobusowych dla osób z mniejszych miejscowości poprzez zwiększenie liczby linii komunikacyjnych oraz ich długości. Tylko w pierwszym półroczu 2022 roku wartość zrealizowanych zadań z tego zakresu przez nasz powiat opiewa na blisko 1,3 miliona złotych. Korzystając z okazji — bardzo dziękuję wszystkim władzom gmin naszego powiatu, które z nami współpracują — bez nich nie byłoby to możliwe — przyznaje pan starosta.

Jakie są największe problemy, z jakimi musi borykać się powiat?
— Największym wyzwaniem będzie zapewne kontynuowanie inwestycji, w tym przede wszystkim rozpoczętej budowy hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, na którą powiat elbląski otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 11 milionów złotych w I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Bardzo liczymy na zmiany systemowe w tym zakresie, które pozwolą nam dokończyć rozpoczęte zadanie — stwierdza Maciej Romanowski.

I dodaje: — Wyzwaniem będzie również konstrukcja budżetu na 2023 rok. Dla przykładu podam drastyczny wzrost cen energii, jaki będziemy musieli ponieść w przyszłym roku. W roku obecnym plan finansowy zakłada ok. 1,2 miliona złotych na energię elektryczną. Przy nowych stawkach, które okazały się i tak najkorzystniejszymi w przetargu nieograniczonym na dostawy energii elektrycznej dla naszych jednostek organizacyjnych, będziemy musieli zabezpieczyć blisko 3,6 milionów złotych.