Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu otwiera kierunek lekarski. Rekrutacja na studia rusza już 11 sierpnia

2022-08-10 11:23:40(ost. akt: 2022-08-12 11:44:56)

Autor zdjęcia: AMNiS

To historyczny moment dla Elbląga i dobra wiadomość dla całego regionu. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych otwiera kierunek lekarski. Będzie również możliwość otrzymania kredytu studenckiego, który może zostać umorzony po spełnieniu pewnych warunków.
Już od października 2022 roku przyszli lekarze będą mogli kształcić się również w Elblągu. A wszystko to za sprawą Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, która otworzyła właśnie jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.

Od 11 sierpnia rusza rekrutacja dla wszystkich chętnych studentów, którzy chcą w przyszłości zostać lekarzami. Na nowym kierunku przygotowano miejsce dla 75 studentów. Czesne wynosi 20 tys. zł za semestr.

Zajęcia praktyczne studenci będą odbywali w Szpitalu Miejskim w Elblągu oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Dzięki Funduszowi Kredytowania Studiów Medycznych żacy będą mieli możliwość otrzymania kredytu studenckiego w wysokości 20 tys. zł za semestr. Kredyt będzie można spłacić po 12 latach od zakończenia pobierania nauki. Będzie też możliwość jego umorzenia — jeśli student zdobędzie dyplom i po jego uzyskaniu zostanie w kraju.

— To historyczny dzień nie tylko dla naszej uczelni, ale także dla Elbląga i całego subregionu. Otrzymaliśmy pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim. To naprawdę wyjątkowa karta w rozwoju dla naszej uczelni — ogłosiła rektor uczelni dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. AMiSNS podczas konferencji prasowej, zorganizowanej, by podzielić się tą dobrą wiadomością.

I poinformowała, że w związku z otwarciem nowego kierunku podjęto już uchwałę o utworzeniu na uczelni nowej struktury, która będzie tworzyła wydział lekarski.

Głos zabrał również założyciel uczelni dr Zdzisław Dubiella, prof. AMiSNS:
— Okazałem się człowiekiem małej wiary, bo siedem lat razem z całym zespołem walczyłem o kierunek lekarski i przyznam szczerze, że pod koniec już zacząłem wątpić, czy nam się to uda.

Uczelnia musiała zdobyć szereg kryteriów, aby otrzymać pozwolenie na otworzenie kierunku lekarskiego, m.in. musiała udowodnić celowość i sens powołania wspomnianego kierunku i udowodnić, że posiada możliwości techniczne i naukowe, aby taki kierunek prowadzić.

W uzasadnieniu pozwalającym na otwarcie nowego kierunku Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza, że w przestrzeni położonej pomiędzy północną granicą Polski a Gdańskiem, Bydgoszczą, Warszawą i Białymstokiem można aktualnie odbywać studia na kierunku lekarskim jedynie na Uniwersytecie Warmińsko — Mazurskim co może świadczyć o dysproporcji w dostępie do studiów lekarskich danego obszaru w porównaniu z resztą kraju. Uruchomienie kierunku lekarskiego w tej uczelni spowoduje zniwelowanie wspomnianej dysproporcji.

— Używając nomenklatury sportowej — doszliśmy do ekstraklasy. A kibice doskonale wiedzą, że wejść do ekstraklasy to dopiero pierwszy etap, a utrzymać się w niej — to kolejny etap — i zdecydowanie ważniejszy i trudniejszy. Jesteśmy właśnie na tym drugim etapie — nie możemy teraz odpuścić i musimy walczyć do końca — powiedział dr Zdzisław Dubiella.

— Jestem zadowolony i szczęśliwy, że mamy uczelnię, która ma już pozwolenie na wydział lekarski. Władze samorządowe zawsze wspierały wszystkie działania uczelni. Uczelnie wyższe są motorem rozwoju miasta i zawsze podnoszą jego prestiż i atrakcyjność. Cały czas kibicowałem i miałem nadzieję, że się uda. Jest to wielką dumą dla Elbląga, że i tu będzie można kształcić lekarzy. Będzie to miasto akademickie — w pełni znaczenia tego słowa — które będzie przyciągało też młodych ludzi — oznajmił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

A Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski dodał: — To historyczny dzień nie tylko dla Elbląga, ale dla całego województwa warmińsko-mazurskiego. Ja jako wicewojewoda, który nadzoruje zdrowie, wiem, jak ogromny problemem jest w służbie zdrowia brak kadry medycznej. Aktualnie mamy w naszym województwie około 5700 lekarzy, w tym tylko 2500 ze specjalizacją. Nie ma żadnego konsultanta wojewódzkiego, który by nie wskazywał na to, że problemem w naszym województwie jest brak lekarzy. Kolejny problem to demografia, która dotyczy naszych lekarzy — ich średnia wieku w naszym województwie wynosi ponad 50 lat i z roku na rok rośnie. Uruchomienie wydziału lekarskiego jest odpowiedzią na te problemy. Obecnie brakuje nam około 450 lekarzy i mam nadzieję, że cześć absolwentów zostanie i będzie wykonywać zawód w naszym województwie.

Podczas konferencji podkreślono też dużą rolę wiceministra aktywów państwowych Andreja Śliwki w staraniach dotyczących nowego kierunku.

— Cieszę się, że mogłem wesprzeć AMiSNS w staraniach o otwarcie nowego kierunku. W tym miejscu pragnę ponownie podziękować ministrowi Tomaszowi Rzymkowskiemu za życzliwe podejście do problemów elbląskich uczelni, złożyć serdeczne gratulacje na ręce pani prorektor prof. Magdaleny Dubielli-Polakowskiej, a także wyrazić wdzięczność za ciepłe słowa, które padły na konferencji z ust założyciela AMiSNS prof. Zdzisława Dubielli — przekazał w rozmowie z nami wiceminister.