Wniosek o "Dobry start" do końca sierpnia to wypłata świadczenia do 30 września

2022-08-30 15:46:45(ost. akt: 2022-08-30 12:50:56)

Autor zdjęcia: pixabay

Złożenie wniosku o świadczenie z programu "Dobry start" do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września – przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
Według najnowszych danych ZUS rodzice złożyli ok. 2,9 mln wniosków o "Dobry start" obejmujących 4,1 mln dzieci. Uprawnionych do tego świadczenia jest około 4,4 mln dzieci.

W Elblągu rusza akcja "Pierwszy dzwonek"


- Kwota wypłaconych jak dotąd świadczeń wyniosła ponad 1 mld zł. Przyznaliśmy wsparcie dla 3,7 mln dzieci - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada, jednak złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.


Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach - we wrześniu, październiku lub listopadzie - to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.


- Wniosek można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej - przypomina Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim