Czy Elbląg to bezpieczne miasto? Zaglądamy w policyjne statystyki

2022-09-09 18:00:28(ost. akt: 2023-07-03 23:53:55)
Znicze przy ul. Hetmańskiej w Elblągu. To tutaj zmarł pobity mężczyzna

Znicze przy ul. Hetmańskiej w Elblągu. To tutaj zmarł pobity mężczyzna

Autor zdjęcia: kk

Czy Elbląg to bezpieczne miasto? Takie pytanie zadaliśmy na początku sierpnia Czytelnikom i Czytelniczkom za pośrednictwem naszej strony internetowej www.dziennikelblaski.pl. Wyniki ankiety nie napawają optymizmem, bo większość z nas nie czuje się w Elblągu bezpiecznie. A co mówią statystyki?
Temat bezpieczeństwa nie pojawił się przypadkowo, ale w związku z kilkoma incydentami, które miały ostatnio miejsce w Elblągu. Jednym — i prawdopodobnie najgłośniejszym z nich — było śmiertelne pobicie przy ul. Hetmańskiej. 6 sierpnia — przypomnijmy — funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zostali powiadomieni o leżącym na ulicy mężczyźnie. Wezwano karetkę, a personel medyczny przystąpił do udzielenia mężczyźnie niezbędnej pomocy. Reanimacja nie przyniosła jednak skutku, 43-latek zmarł. Policjanci zatrzymali w związku ze sprawą pięć osób — dwóch mężczyzn i trzy kobiety.

— Dwaj zatrzymani mężczyźni mogli dopuścić się popełnienia przestępstwa, polegającego na pobiciu mężczyzny na ulicy Hetmańskiej w Elblągu, w następstwie czego dojść miało do jego zgonu. W związku z tym Prokurator Rejonowy w Elblągu wydał oraz ogłosił zatrzymanym sprawcom postanowienia o przedstawieniu im zarzutów dopuszczenia się popełnienia przez nich przestępstw kwalifikowanych z art. 158 paragraf 3 KK — pobicie ze skutkiem śmiertelnym, których popełnienie zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do lat 10 — wyjaśnia elbląska prokuratura. Sprawa jest w toku.

Nie czujemy się bezpiecznie?


Nie można powiedzieć, że w Elblągu jest bezpiecznie, skoro na jednej z głównych ulic pobity zostaje mężczyzna ze skutkiem śmiertelnym — stwierdza jedna z mieszkanek. A następny elblążanin przyznaje: — Na pewien czas się uspokoiło. Ostatnio jednak dochodzi do groźnych zdarzeń na ulicach. Ktoś kogoś skopał na śmierć, ktoś na kogoś napadł z maczetą. Może to tylko zbieg zdarzeń, a może jest jakaś przyczyna. W każdym razie zrobiło się mniej bezpiecznie.
Są oczywiście i takie osoby, które mówią, że czują się w mieście bezpiecznie od lat. Wyniki naszej sondy wskazują jednak, że większość mieszkańców i mieszkanek Elbląga uważa, że w naszym mieście nie jest bezpiecznie.

Zaglądamy w policyjne statystyki


Postanowiliśmy zwrócić się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie o najnowsze statystyki dotyczące trzech artykułów kodeksu karnego — 148, 158 i 197 — czyli kolejno: zabójstwo, bójka i pobicie, oraz gwałt. Najpierw zajrzeliśmy jednak do statystyk dostępnych na stronie internetowej KWP — tych z lat 2013 i 2019.

2013:
• Przestępstwo z artykułu 148. kodeksu karnego — zabójstwo: postępowania wszczęte: 1, przestępstwa stwierdzone: 0, przestępstwa wykryte: 0.
• Przestępstwo z artykułu 158. KK — § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 (ciężki uszczerbek na zdrowiu) lub w art. 157 § 1 (uszkodzenie ciała), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3: postępowania wszczęte: 42, przestępstwa stwierdzone: 35, przestępstwa wykryte: 28.
• Przestępstwo z artykułu 158. KK — § 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężkie uszkodzenie ciała, lub ciężki rozstrój zdrowia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8: postępowania wszczęte: 0, przestępstwa stwierdzone: 2, przestępstwa wykryte: 2.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK — § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12: postępowania wszczęte: 5, przestępstwa stwierdzone: 0, przestępstwa wykryte: 0.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK — § 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8: postępowania wszczęte: 5, przestępstwa stwierdzone: 1, przestępstwa wykryte: 1.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK — § 3. punkt 2. — Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3: postępowania wszczęte: 1, przestępstwa stwierdzone: 4, przestępstwa wykryte: 4.

2019:
• Przestępstwo z artykułu 148. kodeksu karnego — zabójstwo: postępowania wszczęte: 2, przestępstwa stwierdzone: 1, przestępstwa wykryte (poprzedni okres): 1, przestępstwa wykryte (bieżący dla powstania statystyk okres): 1.
• Przestępstwo z artykułu 148. kodeksu karnego — § 2. punkt 1. — Kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności: postępowania wszczęte: 0, przestępstwa stwierdzone: 1, przestępstwa wykryte: 1.
• Przestępstwo z artykułu 158. KK — § 1.: postępowania wszczęte: 25, przestępstwa stwierdzone: 15, przestępstwa wykryte (poprzedni okres): 7, przestępstwa wykryte (bieżący dla powstania statystyk okres): 13.
• Przestępstwo z artykułu 158. KK — § 2.: postępowania wszczęte: 0, przestępstwa stwierdzone: 1, przestępstwa wykryte: 1.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK — § 1.: postępowania wszczęte: 8, przestępstwa stwierdzone: 2, przestępstwa wykryte (poprzedni okres): 10, przestępstwa wykryte (bieżący dla powstania statystyk okres): 2.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK — § 2.: postępowania wszczęte: 9, przestępstwa stwierdzone: 6, przestępstwa wykryte: 1. przestępstwa wykryte (poprzedni okres): 2, przestępstwa wykryte (bieżący dla powstania statystyk okres): 6.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK — § 3. punkt 1. — Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3: postępowania wszczęte: 1, przestępstwa stwierdzone: 0, przestępstwa wykryte: 0.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK — § 3. Punkt 2.: postępowania wszczęte: 1, przestępstwa stwierdzone: 1, przestępstwa wykryte: 1.

2021:

• Przestępstwo z artykułu 148. kodeksu karnego — zabójstwo: postępowania wszczęte: 1, przestępstwa stwierdzone: 4, przestępstwa wykryte: 4.
• Przestępstwo z artykułu 158. KK: postępowania wszczęte: 17, przestępstwa stwierdzone: 7, przestępstwa wykryte: 7.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK: postępowania wszczęte: 11, przestępstwa stwierdzone: 9, przestępstwa wykryte: 9.

Pierwsza połowa 2022:

• Przestępstwo z artykułu 148. kodeksu karnego — zabójstwo: postępowania wszczęte: 1.
• Przestępstwo z artykułu 158. KK: postępowania wszczęte: 10, przestępstwa stwierdzone: 6, przestępstwa wykryte: 6.
• Przestępstwo z artykułu 197. KK: postępowania wszczęte: 4.


SŁOWNICZEK

Postępowanie wszczęte — wszczęte postępowanie przygotowawcze jest to postępowanie wszczęte przez jednostkę organizacyjną policji w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem, albo wszczęte przez prokuraturę i przekazane policji do dalszego bezpośredniego prowadzenia. Do postępowań wszczętych doliczane są również dochodzenia wszczęte faktycznie, a następnie zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.

Przestępstwo stwierdzone — przestępstwo stwierdzone to przestępstwo będące zbrodnią lub występkiem ściganym z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwem skarbowym, objęte postępowaniem przygotowawczym zakończonym, w wyniku którego potwierdzono zaistnienie czynu zabronionego

Przestępstwo wykryte — przestępstwo wykryte jest to przestępstwo stwierdzone, w którym ustalono przynajmniej jednego podejrzanego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym.