Kryptonim BAZA 2022. Podsumowanie ćwiczeń potencjału ratowniczego krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego z powiatu elbląskiego i braniewskiego [ZDJĘCIA]

2022-10-12 15:46:56(ost. akt: 2023-07-03 23:28:03)

Autor zdjęcia: Andrzej Sprzączak

W sobotę 8 października 2022 roku na terenie byłej bazy paliw w Chruścielu i kompleksu leśnego Nadleśnictwa Zaporowo odbyły się ćwiczenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu elbląskiego oraz powiatu braniewskiego, pod kryptonimem „BAZA 2022”. W przedsięwzięciu poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej brali udział pracownicy Lasów Państwowych i funkcjonariusze policji.
Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie współpracy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatów elbląskiego i braniewskiego w zakresie gaszenia pożaru rozlewiska substancji ropopochodnej, a także pożaru lasu na dużej powierzchni. Przećwiczono także współpracę z innymi podmiotami, które brały udział w ćwiczeniach.

Na miejscu ćwiczeń pracowało ponad 183 strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz 38 pojazdów gaśniczych. Ćwiczenia zostały podzielone na trzy epizody: pożar autocysterny w bazie paliw,
pozorowany pożar wielkopowierzchniowy lasu i budowa magistrali wodnych w ramach systemów dostarczania wody na potrzeby działań gaśniczych oraz działania poszukiwawczo-ratownicze w zakresie podstawowym.

— Epizod I zakładał, że podczas przepompowywania paliwa do autocysterny doszło do rozszczelnienia przyłącza zasilającego, co spowodowało powstanie rozlewiska i zapalenia substancji ropopochodnej. Na sąsiednim stanowisku znajdowała się druga autocysterna napełniona olejem napędowym – bez wycieku. Na skutek wypadku poszkodowanych zostało 5 osób. Natomiast epizody II i III oparte były o zdarzenie, w którym mężczyzna podczas grzybobrania zauważył unoszący się nad lasem dym. Początkowo potraktował zadymienie jako unoszące się poranne mgły. Podczas oddalania się z miejsca zdarzenia, przeskakując przez rów melioracyjny, doznał urazu stawu kolanowego, co uniemożliwiło mu samodzielne opuszczenie lasu. W tym samym czasie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu wpłynęło zgłoszenie dotyczące grupy 4 grzybiarzy, którzy zgubili się w lesie. Zgłaszający nie ma kontaktu z pozostałymi osobami, z którymi zbierał grzyby — tłumaczy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

I dodaje: — Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe pożar przemieszcza się na obszar powiatu braniewskiego. Silne zadymienie nie pozwala na jednoznaczne określenie skali zdarzenia. O zdarzeniu poinformowane zostaje SKKP PSP w Braniewie, które uruchamia najbliższe SIS z powiatu braniewskiego.

Z uwagi na złożoność zdarzenia, jego powierzchnię oraz przewidywany długi czas do likwidacji zagrożeń na miejsce zadysponowano oficera w dyspozycji Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, a następnie zawiązany został sztab akcji, w skład którego weszli funkcjonariusze obu ćwiczących komend PSP oraz pracownicy Lasów Państwowych. Pozwoliło to na sprawdzenie wielopoziomowej struktury dowodzenia, organizacji łączności na potrzeby działań ratowniczych, a także przećwiczenie zawiązywania sztabu akcji i jego funkcjonowanie jako organu doradczego kierującego działaniem ratowniczym.

— Dzięki dużemu zaangażowaniu i realistycznie przygotowywanym założeniom udało się zrealizować założone cele i wypracować wspólne rozwiązania, co w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia pozwoli na sprawne, szybkie i w pełni profesjonalnie działania wykorzystujące w pełni dostępny potencjał ratowniczy — podsumowuje bryg. Łukasz Kochan.

Do działań gaśniczych zadysponowano statki powietrzne będące w dyspozycji Lasów Państwowych, tj. helikopter BELL 206 i samolot gaśniczy Dromader.

W ćwiczeniach wzięli udział strażacy Komendy Miejskiej PSP w Elblągu, Komendy Powiatowej PSP w Braniewie, strażacy ochotnicy z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu elbląskiego i braniewskiego: OSP Młynary, OSP Nowakowo, OSP Godkowo, OSP Gronowo Elbląskie, OSP Jegłownik, OSP Markusy, OSP Krzewsk, OSP Milejewo, OSP Zielonka Pasłęcka, OSP Jelonki, OSP Rychliki, OSP Tolkmicko, OSP Pogrodzie, OSP Kurowo Braniewskie, OSP Braniewo, OSP Lipowina, OSP Gronowo, OSP Stare Siedlisko, OSP Wilczęta, OSP Gładysze, OSP Płoskinia, OSP Długobór, OSP Pieniężno, OSP Frombork, OSP Wielkie Wierzno.

Ćwiczeniom bacznie przyglądali się ich organizatorzy oraz zaproszeni goście, wśród nich między innymi: Andrzej Śliwka – wiceminister aktywów państwowych, st. bryg. Krzysztof Mierzejewski – zastępca Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Michał Gzowski – rzecznik prasowy Lasów Państwowych, mł. bryg. Łukasz Kochan – Komendant Miejski PSP w Elblągu, bryg. Ireneusz Ścibiorek – Komendant Powiatowy PSP w Braniewie, druh Ryszard Janusz - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz samorządowcy z terenu powiatu elbląskiego i braniewskiego.