Elbląg: Formy przestrzenne doczekały się remontu

2022-10-24 14:03:36(ost. akt: 2022-11-23 09:38:15)

Autor zdjęcia: Centrum Sztuki Galeria EL

W maju tego roku Centrum Sztuki Galeria EL otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku p.n. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” na konserwację kolejnych pięciu form przestrzennych. Prace właśnie się zakończyły.
Do konserwacji wybrano pięć form, które powstały podczas I i II Biennale Form Przestrzennych, a są to formy autorstwa: Jana Ziemskiego (umiejscowiona na placu Grunwaldzkim), Jerzego Fedorowiczka (park Traugutta), Adama Marczyńskiego (park Kajki), Macieja Szańkowskiego (Bażantarnia) i Krystyna Zielińskiego (ul. Giermków).

Pierwszy etap prac polegał na wykonaniu dokumentacji technicznej remontu i konserwacji wybranych form i obejmował: inwentaryzację każdej formy na potrzeby sporządzenia przedmiarów robót, sporządzenie dokumentacji remontu, wykonanie przedmiarów robót, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

W drugim etapie zadania przeprowadzony został remont i konserwacja wybranych form, a zakres prac obejmował m.in.: usunięcie wszelkich powłok zalegających na konstrukcjach stalowych, czyszczenie strumieniowo-ścierne, przy niektórych formach konieczne były: odkopanie i renowacja postumentu (Szańkowski, Zieliński); wymiana całości (Marczyński), części (Szańkowski) lub uzupełnienie brakujących elementów (Fedorowicz) konstrukcji; demontaż, transport i montaż (Marczyński, Szańkowski), malowanie antykorozyjne z zachowaniem bądź przywróceniem pierwotnej kolorystyki.

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Działania zrealizowane są w ramach projektu „Formy «parkowe» – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych”. Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego".