W Elblągu trwa I Ogólnopolski Kongres Środowisk Patriotycznych [ZDJĘCIA]

2022-11-04 19:00:22(ost. akt: 2022-11-04 19:23:10)
W piątek 4 listopada w Elblągu rozpoczął się I Ogólnopolski Kongres Środowisk Patriotycznych. Za nami pierwszy dzień, kolejne wydarzenia w ramach Kongresu zaplanowano na sobotę i niedzielę.
W Ratuszu Staromiejskim rozpoczął się I Ogólnopolski Kongres Środowisk Patriotycznych w Elblągu. Za nami oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, w którym uczestniczyli m.in. wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, ppor. Franciszek Batory, Ludwika Mendelska, Tomasz Sakiewicz, Aneta Michalska, Roman Fijałkowski i Tadeusz M. Płużański.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy adresowany do uczestników i uczestniczek Kongresu odczytała Anna Szczepańska, prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, będącego głównym organizatorem wydarzenia.

— Z okazji I Ogólnopolskiego Kongresu Patriotycznego w Elblągu przekazuję jego organizatorom wyjątkowy dar — flagę Rzeczpospolitej Polskiej — eksponujcie ją z dumą jako znak patriotycznej służby i oddania ojczyźnie oraz troski o wspólne dobro i wspaniałe dziedzictwo historii i kultury naszego państwa, oraz narodu — przekazał prezydent Duda.

I zaznaczył w liście: — Biało-czerwona to jeden z najczcigodniejszych symboli Rzeczpospolitej, jednoczy nas we wspólnotę, jest świadkiem dziejów ojczyzny, znakiem tożsamości narodowej. Nasi przodkowie spoglądali na nią z szacunkiem i miłością, gdy przelewali krew w walce o własne niepodległe państwo. To ona towarzyszyła nam, kiedy służyliśmy Rzeczpospolitej swoją pracą, nauką, twórczością, oraz trudem wychowania młodych pokoleń duchu wierności Bogu i ojczyźnie.

— Niech i dziś widok flagi państwowej umacnia patriotyzm, solidarność i wzajemny szacunek. Niech stanie się natchnieniem do budowania silnej, bezpiecznej, nowoczesnej i gotowej na wyzwania przyszłości Rzeczpospolitej — napisał prezydent Andrzej Duda.

— Ta flaga jest przesłaniem, które ma dla nas pan prezydent. Jest nam niezmiernie miło jako organizatorom, że nasza inicjatywa została doceniona właśnie w ten sposób — powiedziała Anna Szczepańska.

Głos zabrał również m.in. wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, który przyznał: — Niestety — a mówię niestety, ponieważ to niestety powtarzają kolejne pokolenia Polaków — żyjemy w czas, kiedy poczucie i postawy patriotyzmu znajdują się w defensywie. W każdym czasie i epoce, bo wystarczy wspomnieć kazania Piotra Skargi i już tam dostrzeżemy, czym dla Piotra Skargi i polskich patriotów była miłość do ojczyzny, do wspólnoty budowanej na gruncie rodziny, wspólnoty ludowej i wreszcie wspólnoty lokalnej.

— To umiłowanie ojczyzny budowane na fundamencie czwartego przykazania, umiłowanie ojczyzny, czyli zdolność do poświęcenia dla ojca i matki, zdolność do poświęcenia dla wspólnoty, ojczyzny, narodu, tego, co najcenniejsze i najważniejsze — zdrowia i życia — mówił Bernacki.

— Kiedy mówimy o nowym patriotyzmie, warto wrócić do początków — do Piotra Skargi, do tych dzielnych żołnierzy z Pierwszej Kompanii Kadrowej czy później I Brygady, dla których wolność była czymś pierwszym i podstawowym. Warto pamiętać, że patriotyzm w tym kontekście to nie tylko pamięć o tych, którzy byli przed nami, to nie tylko pamięć w tym rozumieniu pamięci o dokonaniach, czy historii, nie tylko znajomość literatury polskiej, ale to też wszystko to, co buduje nasze postawy, a więc: system wartości, który wspiera się na pierwszym i zasadniczym fundamencie — przywiązania do wartości chrześcijańskich — to przede wszystkim to, co związane z naszą powinnością — powinnością każdego z nas jako tych, którzy utożsamiają się z tradycją i ciągłością narodową — powinnością, która zawiera się w tym, co dzisiaj szczególnie niepopularne — cnocie obywatelskiej i narodowej — kontynuował wiceminister.

I podsumował: — Kiedy dziś mówimy o patriotyzmie, pamiętajmy, że to, co łączy patriotów polskich XVI, XVII, XVIII i XIX, XX czy XXI wieku, to nie jest jakaś nowa postać patriotyzmu, ale umiłowanie ojczyzny od początku do końca, wymagające odrzucenia tego, co subiektywne, egoistyczne i związane z egotyzmem pojedynczego człowieka.

Włodzimierz Bernacki przyznał też, że ma nadzieję, że I Ogólnopolski Kongres Środowisk Patriotycznych w Elblągu jest tylko wstępem do tego typu spotkań.


PROGRAM KONGRESU:


Sobota:
09:30 – 10:10 Projekcja filmu dokumentalnego „WiN. Ostatnia Nadzieja”. w reż. Sławomira Górskiego

10:10 – 11:00 ppor. Franciszek Batory, ostatni świadek procesu IV Zarządu WiN, brat zamordowanego z Łukaszem Cieplińskim kpt. Józefa Batorego

11:00 – 11:20 Promowanie Bohaterów AK i II konspiracji poprzez produkcje filmów historycznych - Dariusz Święcicki, SRH Gryf

11:20 – 11:50 Działalność Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM na rzecz współczesnych weteranów, rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy. Kształtowanie postaw patriotycznych wzorowanych na postawie kombatantów II WŚ, jako przykład aktywności organizacji pożytku publicznego. - Marcin Lasoń, członek Rady, Grzegorz Wydrowski, Prezes Zarządu Fundacji

11:50 – 12:20 Wieloletnie projekty patriotyczne Muzeum AK w Krakowie - internetowa baza kresowych żołnierzy AK, przewodniki turystyczno-historyczne - prof. Olgierd Grott, Kierownik Działu Historycznego Muzeum Armii Krajowej

12:20 - 12:50 Przestrzeń pamięci we współczesnej Polsce - Romuald Rzeszutek, Prezes Fundacji Non Notus

12:50 – 13:20 Jak walczyć o karę dla komunistycznych zbrodniarzy? - Tadeusz Płużański, Prezes Fundacji Łączka

13:20 – 13:50 Rtm. Witold Pilecki, bohater na nasze czasy - Jarosław Wróblewski, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

13:50 – 14:20 Nie zapomnijmy o Kresach. Kilka uwag na temat pomocy Polakom żyjącym na dawnych Kresach Rzeczpospolitej - ks. Jarosław Wąsowicz

14:20 – 14:40 Pomoc niesiona Polakom na Kresach oraz działalność organizacji pozarządowych w Polsce i poza granicami. – Ilona Gosiewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen

14:40 – 15:00 Wręczenie medali Pro-Patria oraz pamiątkowych ryngrafów i odznaczeń.

16:00 – 17:30 KONCERT NORBERTA SMOLIŃSKIEGO SMOŁY ORAZ DZIECIĘCEJ FERAJNY i Soul Sanok

Niedziela:
10:00 – 10:10 Otwarcie trzeciego dnia Kongresu.

10:10 – 10:30 Kropla drąży skałę. Budowanie świadomej Rzeczypospolitej Polskiej - doświadczenia lokalne. Michał Siwiec-Cielebon

10:30 – 10:45 Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków – Małgorzata Kaczyńska, Wiceprezes Zarządu Federacji

10:45 – 11:10 Apel o intensyfikacje działań w obronie dobrego imienia Żołnierzy Wyklętych – Andrzej Żak

11:10 – 12:00 Prezentacje poszczególnych organizacji

12:00 – 12:30 Podpisanie wspólnej rezolucji

12:30 - 13:30 Podsumowanie Kongresu

13:30 – 14:00 Zakończenie

Obrazek w tresci