Braniewo: W browarze trwa kolejna kontrola

2022-11-08 11:58:48(ost. akt: 2022-11-08 12:15:31)
Browar w Braniewie

Browar w Braniewie

Autor zdjęcia: Van Pur

Naszym zdaniem to następstwo upomnienia się związku zawodowego "Solidarność" o podwyżki płac, poprawę warunków płacy i pracy załogi — tak komentuje to, co dzieje się w braniewskim browarze Krzysztof Krzyżaniak, zastępca przewodniczącego ZR W-M NSZZ "Solidarność". Ale od początku...
Od kilku miesięcy działająca w browarze w Braniewie Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" prowadzi rozmowy z pracodawcą na temat podwyżek płac pracowników. Niestety Zarząd Spółki przeciągał rozmowy i nie zgadzał się na propozycje związku zawodowego. Wobec tego zarząd organizacji związkowej podjął uchwałę, o wejściu z pracodawcą w spór zbiorowy — przekazywał pod koniec października Krzysztof Krzyżaniak, zastępca przewodniczącego ZR W-M NSZZ "Solidarność".

Region Warmińsko-Mazurski NSZZ "Solidarność" twierdzi, że pracodawca, mimo że miał taki obowiązek, nie zgłosił sporu zbiorowego do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.

— Następnie pracodawca, mimo negatywnej opinii "Solidarności", zwolnił chronionego prawem działacza związkowego — przewodniczącego organizacji — i rozpoczął konfrontacyjne działania wobec innych liderów związkowych — relacjonował w październiku Krzyżaniak.

I zaznaczał: — Naszym zdaniem jest to następstwo upomnienia się związku zawodowego "Solidarność" o podwyżki płac, poprawę warunków płacy i pracy załogi browaru.

Jak informował nas zastępca przewodniczącego ZR W-M NSZZ "Solidarność", w międzyczasie w browarze nastąpiła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, która wykazała ponad 20 naruszeń prawa pracy.

— W oficjalnym piśmie do pracodawcy Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego "Solidarności" zaapelował o dialog i przestrzeganie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także zaprzestaniu szykanowania działaczy związkowych. Sekretariat Spożywców NSZZ "Solidarność" pragnął doprowadzić do spotkania z Zarządem Spółki. Niestety postawa pracodawcy — unikanie rozmów — doprowadziła do braku jakiegokolwiek dialogu — przekazywał Krzysztof Krzyżaniak.

— Świadczymy pomoc prawną Organizacji i jej liderom poprzez przygotowanie pism procesowych m.in. o przywrócenie przewodniczącego do pracy, a także zgłoszeń o możliwości popełnienia przestępstw przez pracodawcę — informował wiceprzewodniczący ZR W-M NSZZ "Solidarność".

— Dziwi nas, że tak uznana polska firma w ten sposób podchodzi do przestrzegania prawa pracy. Na pewno nie będziemy bierni w tej sprawie i będziemy nagłaśniać ten temat oraz bronić bezprawnie zwolnionego przewodniczącego i szykanowanych członków związku zawodowego — zapowiadał Krzyżaniak.

W październiku 2020 roku — przypomnijmy — firma Van Pur podpisała z Grupą Żywiec list intencyjny dotyczący chęci zakupu wszystkich udziałów spółki, praw do trzech marek piwa oraz nieruchomości i aktywów związanych z produkcją piw w braniewskim browarze. Wkrótce UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Van Pur S.A. 100 proc. udziałów w spółce Browar Braniewo Sp. z o.o. W związku z tym 21 grudnia 2020 transakcja sprzedaży browaru została sfinalizowana.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy zarząd spółki Van Pur, ale odpowiedzi nadal nie otrzymaliśmy. Dostaliśmy za to informację z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.

— W podmiocie Browar Braniewo sp. z o.o. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie przeprowadzili w bieżącym roku jedną kontrolę w spółce. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowano wystąpienia pokontrolne oraz nakazy dotyczące: treści regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, oraz pisemnego i indywidualnego potwierdzania zapoznania się przez pracowników z obowiązującym regulaminem pracy; treści regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; ustalania terminów dni wolnych od pracy; przekazywania pracownikom na piśmie informacji o zajmowanych stanowiskach oraz kategoriach zaszeregowania zgodnie z załącznikiem do obowiązującego regulaminu wynagradzania; przekazywania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia; naliczania i wypłacania premii regulaminowej; przedkładania informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez przyjmującego zlecenie, lub świadczącego usługi w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia; udzielania dni wolnych po wykonywaniu pracy na trzeciej zmianie; udzielania urlopów wypoczynkowych; zawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego; prowadzenia ewidencji czasu; naliczania i wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę godzinach nadliczbowych oraz dodatków; udostępniania pracownikom w formie pisemnej informacji szczegółowo wyjaśniającej wszystkie skróty zawarte w listach płac oraz zawieranie w listach płac informacji o faktycznej liczbie przepracowanych godzin, za które wypłacane jest w danym miesiącu wynagrodzenie; zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym z postępowaniem przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobem jego dokumentowania — czytamy w przekazanej przez Inspektorat informacji.

I dowiadujemy się: — Przedmiotem przeprowadzonej kontroli nie były kwestie dotyczące rozwiązywania umów o pracę, w tym z przedstawicielami działających w zakładzie pracy organizacji związkowych.

— Obecnie w spółce wszczęta została kolejna kontrola. Jednak z uwagi na fakt, iż nie została ona zakończona, a tym samym nie doszło do ostatecznego podpisania protokołu kontroli, przedwczesne byłoby udzielanie informacji o jej wynikach — przekazuje Inspektorat.

Do tematu będziemy wracać.