Czym jest dla mnie niepodległość? Odpowiadają: Tomasz Sielicki, Jakub Bornus, Karol Motyka i Marcin Kazimierczuk

2022-11-11 08:00:00(ost. akt: 2022-11-10 11:46:07)

Autor zdjęcia: pixabay

Czym jest niepodległość? Definicja w słowniku wydaje się brzmieć prosto, ale znaczenie tego wyrazu dla każdego z nas ma nieco inny wydźwięk. Z niełatwym pytaniem zmierzyli się nasi rozmówcy: Tomasz Sielicki, Jakub Bornus, Karol Motyka i Marcin Kazimierczuk.
Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa
TOMASZ SIELICKI, BURMISTRZ BRANIEWA:
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów — niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków — nasz kraj odzyskał wolność i suwerenność. Dzisiaj, żyjąc w sąsiedztwie Ukrainy, w której toczy się wojna — niepodległość nabiera wyjątkowego znaczenia. Zmieniając naszą świadomość, odsłania prawdziwą jej wartość. Cieszymy się, że żyjemy w wolnym kraju i możemy decydować o sobie i naszym otoczeniu. Jednak powinniśmy pamiętać, jaką cenę zapłacili nasi przodkowie, walcząc o wolną Polskę. Każdego dnia doświadczamy wolności i pielęgnujemy naszą niepodległość, ważnym jest jednak, aby w tych działaniach okazywać wzajemny szacunek, zdrowy rozsądek i prawdziwy patriotyzm.


JAKUB BORNUS, WÓJT GMINY BRANIEWO:
„Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy” — te słowa moim zdaniem bardzo dobrze opisują, czym jest niepodległość. Dzięki patriotyzmowi Polaków udało się niepodległość wywalczyć po latach niewoli. Ale nie byłoby komu o niepodległość walczyć, gdyby nie pielęgnowany przez pokolenia patriotyzm. Dzięki Polakom, którzy dbali o zachowanie języka, kultury i tożsamości narodowej, możemy się dziś cieszyć z niepodległej Ojczyzny. Dzięki wielu Polakom, którzy pozostali patriotami i przekazywali miłość do ojczyzny następnym pokoleniom, dziś Polska jest suwerennym krajem. Więc dla mnie niepodległość to przede wszystkim wolność, patriotyzm i suwerenność. Jednak należy pamiętać, że o te wartości należy dbać i je pielęgnować. Należy dbać o to, aby kolejne pokolenia miały świadomość trudnych czasów Naszej Ojczyzny i aby nie banalizować pojęcia: patriotyzm. Najlepszym sposobem krzewienia patriotyzmu według mnie jest nauka młodych pokoleń, jak dbać o nasze małe ojczyzny.

Karol Motyka, starosta braniewski
KAROL MOTYKA, STAROSTA BRANIEWSKI:
U progu zbliżającego się Narodowego Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, mając na uwadze dziedzictwo historyczne polskiego narodu, nasuwa się refleksja nad dobrodziejstwem życia w niepodległym kraju. Rozpatrując niepodległość w kategoriach osobistych, uważam, że jest cennym darem i źródłem szczęścia każdego z nas. Niepodległości nie da się przecenić, nierozerwalnie łączy się z wolnością, patriotyzmem i suwerennością, a nade wszystko z posiadaniem własnej tożsamości, prawem do kultury i rozwoju. W wolnym, demokratycznym kraju zamkniętym w obwodzie naszych granic mamy prawo do posiadania rządu i wolnych wyborów, stanowienia praw, planów i strategii. To prawo do harmonijnego i godnego życia, możliwość kształcenia się i pracy w dowolnej dziedzinie, dobrowolne członkostwo w stowarzyszeniach, przynależność polityczna, a także wolność słowa i wyznania gwarantowane Konstytucją RP. Korzystając z niepodległości, Polska nawiązuje współpracę z innymi krajami. Jest członkiem Unii Europejskiej, liczącym się krajem w NATO i na świecie. Z perspektywy urzędu, który reprezentuję, niepodległość uwidacznia się w trosce o losy naszej „Małej Ojczyzny” na arenie kraju, przejawia się w poszanowaniu symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, pielęgnowaniu rocznic i świąt narodowych oraz w dbałości o rodzinę, pracowitości, uczciwości i rzetelnym wypełnianiu obowiązków służbowych. Niepodległość to także możliwość stanowienia o dalszym rozwoju, współpracy oraz starania, by nasza Ojczyzna stawała się lepsza i piękniejsza. Dbając o jej rozwój, nawet w wymiarze lokalnym, opierajmy się na solidnych fundamentach, wywodzących się z pięknej i bogatej historii, tradycji i kultury. Znając wartość suwerenności i niepodległości, w obliczu wydarzeń zza wschodniej granicy, bardziej doceniam codzienne życie w wolnym, suwerennym kraju, który daje mi możliwość swobodnego decydowania o własnym życiu i życiu mojej rodziny.
Niech dzień 11 listopada będzie dla nas okazją do radosnego i bezpiecznego świętowania, spełnieniem patriotycznego obowiązku wobec Ojczyzny, wynikającym z dziedzictwa historycznego Narodu Polskiego.

Marcin Kazimierczuk, Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
MARCIN KAZIMIERCZUK, RADNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Niepodległość oznacza dla mnie wolność od obcej ingerencji. Tak rozumiana niepodległość jest dla mnie wartością bezwzględną i nadrzędną: należy do niej dążyć zawsze i być gotowym do płacenia za nią najwyższej ceny. Niepodległość jest warunkiem pełnej swobody Narodu do dokonywania wyboru celów i sposobów zbiorowego działania, łącznie z ustrojem politycznym, formą rządu i systemem gospodarczym. Niepodległość jest niezbędną podstawą niezbywalnej narodowej godności